Hoppa till innehåll

Anmälan till förskoleundervisning och grundskolan har påbörjats

Anmälningarna till förskoleundervisning och grundskolan för hösten 2023 har påbörjats. Nästa höst börjar cirka 500 barn i förskoleundervisningen och 550 barn på första årskursen i grundskolan.

Aikuisia ja lapsia pöydän ympärillä.

Även ansökan om skolskjuts (Obs! Gäller i det här skedet dem som börjar i årskurs 1 och 7) och till eftermiddagsverksamhet är aktuellt nu. Alla elektroniska anmälningar och ansökningar ska göras senast 31.1.2023.
Besluten om närskola och infobreven om anmälan till förskoleundervisning har postats eller skickats elektroniskt 22.12.2022 och 5.1.2023.


Anmälan till förskoleundervisningen


Förskoleundervisningen för barn födda år 2017 börjar hösten 2023. Anmälan sker via den elektroniska kundtjänsten för tjänster inom småbarnspedagogik senast 31.1.2023. Tilläggsuppgifter och länken till anmälan: www.borga.fi/forskoleundervisning


Anmälan till grundskolan


Läroplikten för barn födda år 2016 börjar hösten 2023. Barn med invandrarbakgrund som är permanent bosatta i Finland är också läropliktiga. Om barnets språkkunskaper inte är tillräckliga för att delta i den grundläggande utbildningen, kan barnet anmälas till förberedande undervisning i samband med anmälan till skolan.
Anmälan till skolan sker antingen elektroniskt under januari månad på adressen https://porvoo.inschool.fi/connect eller genom att besöka skolan 26.1.2023 kl. 15–17. Om ni anmäler barnet genom att besöka skolan, ber vi att ni tar med beslutet om närskolan. I beslutet anges barnets närskola på basis av gatuadressen.
Barnet som flyttar till Borgå anmäls elektroniskt på adressen https://porvoo.inschool.fi/browsecourses


Ansökan till intensifierad undervisning i musik för elever som börjar i tredje klass på hösten

Borgå stads finskspråkiga utbildningstjänster har gemensamma musikklasser i Keskuskoulu (årskurs 3–6) och Linnajoen koulu (årskurs 7–9). Ansökningstiden till undervisningen som börjar nästa höst pågår till 18.1.2023.
Ansökan till musikklassen görs på våren i årskurs två, och studier i musik utanför skolan förutsätts inte för att eleven ska kunna söka eller antas till musikklassen.
Mera information om hur man söker till musikklassen har skickats via Wilma till vårdnadshavarna till alla andraklassare i finskspråkiga skolor i Borgå. Eleverna väljs till musikklassen baserat på ett lämplighetstest.


Ansökan om skolskjuts


Man ansöker om skolskjuts via Wilma för elever som inleder årskurs ett och årskurs sju (ansökningar och beslut /gör en ny ansökan osv.). Skolskjutsansökan för förskoleelever görs med en ansökningsblankett, blanketten och mera information finns på www.borga.fi/skolskjutsar


Ansökan till eftermiddagsverksamhet


Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever som inleder årskurs ett och två sker också elektroniskt via Wilma-systemet. Beslut om plats inom eftermiddagsverksamhet skickas elektroniskt via Wilma senast i maj till de vårdnadshavare till barn i årskurs ett och två som har lämnat in en ansökan inom utsatt tid.