Siirry sisältöön

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja perusopetuksen ensimmäiselle luokalle alkaa

Vuonna 2014 syntyneiden lasten esiopetus alkaa syksyllä 2020. Esiopetukseen ilmoittaudutaan varhaiskasvatuspalveluiden sähköisessä asioinnissa 12.2.2020 mennessä.

Vuonna 2014 syntyneiden lasten esiopetus alkaa syksyllä 2020. Esiopetukseen ilmoittaudutaan varhaiskasvatuspalveluiden sähköisessä asioinnissa 12.2.2020 mennessä.

Vuonna 2013 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2020. Päätös lapsen tulevasta koulusta, eli lähikoulusta lähetetään postitse 21.1.2020 oppilaiden huoltajille. Samalla huoltajat saavat Tervetuloa kouluun –oppaan, josta löytyy ajankohtaista tietoa koulun aloitukseen liittyen.

Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat myös oppivelvollisia. Jos lapsen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, hänet voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Lähikoulun rehtorilta saa lisätietoja.

Kouluun ilmoittaudutaan joko sähköisesti ajalla 27.1.–12.2.2020 osoitteessa https://wilma.porvoo.fi/ tai koululla torstaina 13.2.2020 klo 14.00–17.00. Avainkoodi Wilma-järjestelmään on merkitty lähikoulupäätökseen. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu koululla, pyydetään ottamaan mukaan lähikoulupäätös, johon on merkitty lapsen lähiosoitteen mukainen lähikoulu.

Koulukuljetuksen hakeminen

Koulukuljetusta haetaan 1. vuosiluokan oppilaille Wilman kautta ja esiopetusoppilaille hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.porvoo.fi/koulukuljetukset. Myös 7. vuosiluokalle syksyllä 2020 siirtyville oppilaille, haetaan koulukuljetusta Wilman kautta. Hakemus tulee tehdä ajalla 27.1.–16.2.2020 

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta 27.1.–16.2.2020. Käyttäjätunnus ja salasana ovat samat kuin kouluun ilmoittauduttaessa. Päätös iltapäiväkerhopaikasta näkyy Wilmassa viimeistään toukokuussa niiden oppilaiden huoltajille, jotka ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä. 

Lisätietoja:

Esiopetus: Gina Liljeberg-Karlsson
varhaiskasvatuspalvelut@porvoo.fi
puh. 040 167 9048

Perusopetus: Marjo Lindman
marjo.lindman@porvoo.fi
puh. 040 195 2809

Iltapäivätoiminta: Anne Lindholm
anne.ch.lindholm@porvoo.fi
puh. 040 195 2805

Koulukuljetukset: Annika Lundström
koulu.kuljetus@porvoo.fi
puh. 040 195 2804

Wilma: Leena Westerlund
leena.westerlund@porvoo.fi
puh. 040 676 7728