Hoppa till innehåll

Anmälan till förskolan eller till årskurs ett i grundskolan

Förskoleundervisningen för barn födda år 2014 börjar hösten 2020. Anmälan till förskolan sker via den elektroniska kundtjänsten för tjänster inom småbarnspedagogik senast 12.2.2020.

Förskoleundervisningen för barn födda år 2014 börjar hösten 2020. Anmälan till förskolan sker via den elektroniska kundtjänsten för tjänster inom småbarnspedagogik senast 12.2.2020.

Läroplikten för barn födda år 2013 inleds hösten 2020. Beslutet om vilken skola barnet anvisats, dvs. närskolan, skickas per post 21.1.2020 till vårdnadshavarna. Samtidigt skickas Välkommen till skolan -handboken där vårdnadshavarna hittar aktuell information gällande inledandet av skolgången.

Också barn med invandrarbakgrund som är permanent bosatta i Finland är läropliktiga. Om barnets språkkunskaper inte är tillräckliga för att delta i den grundläggande utbildningen, kan barnet anmälas till förberedande undervisning i samband med anmälan till skolan. Ytterligare information ger närskolans rektor.

Anmälan till skolan sker antingen elektroniskt under tiden 27.1–12.2.2020 på adressen https://wilma.porvoo.fi/ eller genom att besöka skolan 13.2.2020 kl. 14.00–17.00. Nyckelkod till Wilma-systemet finns antecknat i beslutet om närskola. Om ni anmäler barnet genom att besöka skolan, ber vi att ni tar med beslutet om närskolan. I beslutet anges barnets närskola på basis av gatuadressen.

Ansökan om skolskjuts

Man ansöker om skolskjuts för elever i årskurs ett via Wilma och för förskoleelever med en blankett som finns på www.borga.fi/skolskjutsar. Även de elever som börjar årskurs sju hösten 2020 ansöker om skolskjuts via Wilma. Ansökningstiden pågår 27.1–16.2.2020.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever i årskurs ett och två görs elektroniskt via Wilma 27.1–16.2.2020. Användarnamnet och lösenordet är samma som vid anmälan till skolan. Beslut om plats inom eftermiddagsverksamhet skickas elektroniskt via Wilma senast i maj till de vårdnadshavare som har lämnat in en ansökan inom utsatt tid.

Ytterligare information:

Förskoleundervisning: Gina Liljeberg-Karlsson
smabarnspedagogik@porvoo.fi
tfn 040 167 9048

Grundläggande utbildning: Marjo Lindman
marjo.lindman@porvoo.fi
tfn 040 195 2809

Eftermiddagsverksamhet: Anne Lindholm
anne.ch.lindholm@porvoo.fi
tfn 040 195 2805

Skolskjutsar: Annika Lundström
skol.skjuts@porvoo.fi
tfn 040 195 2804

Wilma: Christel Tallberg
christel.tallberg2@porvoo.fi
tfn 040 350 7010