Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 20.11.2023

Porvoon kehäsymboli.

Länsirannan leikkipuiston rakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Länsirannan leikkipuiston rakennuksen hankesuunnitelman.

Maankäyttösopimusten periaatteet keskustan alueella

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, hyväksyä apulaiskaupunginjohtajan muutetun esityksen. Kaupunginhallitus päätti, että Porvoon keskustan alueella voidaan käyttää seuraavia periaatteita maankäyttösopimusten laadinnassa 31.12.2028 saakka:

Kaupunki perii maankäyttösopimuskorvausta, joka vastaa 40 prosenttia asemakaavamuutoksen tuoman uuden rakennusoikeuden arvosta.

Korvausta ei peritä, mikäli maanomistaja sitoutuu:

  • toteuttamaan asemakaavamuutoksen mukaisen asuin- tai liikerakentamishankkeen 5 vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaistumisesta
  • korvaamaan asemakaavamuutoksen laatimisen kustannukset
  • korvaamaan asemakaavamuutoksesta kaupungille aiheutuvat suorat kustannukset kiinteistökohtaisesti, esim. putkien siirrot
  • noudattamaan asemakaavan yhteydessä yhteistyössä laadittavaa rakennustapaohjetta ja sen mukaista laatutasoa.

Maankäyttösopimuksessa maanomistaja asettaa vakuuden, jonka arvo on 20 prosenttia kaavamuutoksen tuomasta arvonnoususta. Jos hanke ei toteudu em. ehdoilla vakuus jää kaupungille, muutoin se palautetaan maanomistajalle. Näitä olevia periaatteita voidaan käyttää, mikäli hanke ei vaadi merkittäviä kunnallisteknisiä investointeja.

Kaupunginjohtajan viran julistaminen haettavaksi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehtoina edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Lisäksi edellytetään kuntatalouden osaamista, näyttöä strategisesta johtamisesta ja käytännössä osoitettua ylemmän tason johtamiskokemusta. Kaupunginjohtajana menestyy hyvä henkilöstön johtaja, viestijä ja verkostoituja, jolla on monipuolinen ymmärrys edunvalvonnasta, elinkeinoelämän ja kaupungin sidosryhmien toiminnasta. Virkavalinnassa arvostetaan myös aktiivista kehittämisotetta. Kaupunginjohtaja tarvitsee työssään hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielen suullista taitoa. Kaupunginjohtajan tulee myös kirjoittaa sujuvasti joko suomeksi tai ruotsiksi ja lukea kirjallista materiaalia molemmilla kotimaisilla kielillä.

Kaupunginhallitus päätti julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi 15.1.2024 klo 12 mennessä esityksen mukaisesti. Virka täytetään seitsemän vuoden määräajaksi.

Kaupunginjohtajan viran hoitaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz valitaan virkaa tekeväksi kaupunginjohtajaksi 30.4.2024 saakka.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.