Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 31.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoon Energia

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että Porvoon Energia Oy:n uudeksi tuloutustavoitteeksi muutetaan kaupungin vuoden 2022 talousarvioon 2,4 miljoonan euron osingonmaksu kaupungille. Vastaavasti vuoden 2022 talousarviosta poistetaan alkuperäinen tuloutustavoite (neljä prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2023 tuloutustavoite päätetään kaupungin talousarvion yhteydessä.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvion antolainauksen määrärahoja korotetaan 30 000 0000 eurolla. Porvoon Energia Oy:lle myönnetään mahdollisuus lyhytaikaisen lainan nostoon maksuvalmiuden turvaamiseksi aikavälillä 1.12.2022–30.4.2023. Lainaa myönnetään tarpeen mukaan, mutta korkeintaan 30 000 000 euroa. Lainasta peritään kaupungin takaus- ja antolainauspolitiikan mukaisesti markkinaperusteinen korko. Lainan takaisinmaksuaika on korkeintaan yksi vuosi.

Lainalle ei vaadita vastavakuuksia, koska laina on lyhytaikaista, yhtiö on vakavarainen ja kaupungin täysin omistaman yhtiön omaisuus on välillisesti jo kaupungin hallussa, eikä järjestely vaaranna kaupungin kykyä suoriutua lakisääteisistä tehtävistään. Rahoitusjohtaja valtuutettiin vahvistamaan lainannostohetken markkinaperusteinen korko sekä tekemään lainaan liittyvät järjestelyt.

Johan Söderberg ja Sami Ryynänen eivät osallistuneet Porvoon Energiaa koskevien asioiden käsittelyyn.

Gammelbackan koulu ja monitoimitalon tarveselvitys

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen merkitä tiedoksi Gammelbackan vuosiluokkien 0–6 koulun ja monitoimitalon tarvekartoituksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Nea Hjelt, Johnny Holmström, Bodil Lund, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Nina Uski, Jorma Wiitakorpi) – 4 (Anette Karlsson, Mika Laurila, Sami Ryynänen, Tuuli Hirvilammi) Elin Blomqvist-Valtosen esityksen. Elin Blomqvist-Valtonen esitti, että päätökseen lisätään seuraavat lauseet: ”Kaupunginhallitus edellyttää, että vaihtoehto jossa koulu rakennetaan Pääskytien koulun yhteyteen selvitetään. Selvityksessä tulee huomioida sekä kustannuksia että toiminnallisia vaikutuksia. Mahdolliset synergiaedut Kokonniemen liikuntakeskuksen kanssa tulee sisällyttää selvitykseen.”

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.