Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 31.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Borgå Energi

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att det nya intäktsföringsmålet för Borgå Energi Ab i stadens budget år 2022 ska vara en utdelning på 2,4 miljoner euro till staden. På samma sätt stryks det ursprungliga intäktsföringsmålet (fyra procent av omsättningen) ur budgeten för år 2022. Intäktsföringsmålet för år 2023 bestäms i samband med stadens budget.

Stadsstyrelsen beslutade ytterligare enhälligt föreslå stadsfullmäktige att anslag för utlåningen i budgeten år 2022 höjs med 30 000 000 euro. Borgå Energi Ab beviljas möjlighet att lyfta kortfristigt lån för säkrande av likviditeten på tidsperioden 1.12.2022–30.4.2023. Lån beviljas enligt behov, dock högst 30 000 000 euro. Av lånet tas ut en marknadsbaserad ränta enligt stadens borgens- och utlåningspolicy. Återbetalningstiden för lånet är högst ett år.

Det krävs inga motsäkerheter för lånet eftersom lånet är kortfristigt, bolaget är solitt och staden indirekt förfogar över egendomen av bolaget som ägs helt av staden, och arrangemanget inte äventyrar stadens förmåga att sköta sina lagstadgade uppgifter. Finansdirektören befullmäktigades att fastställa den marknadsbaserade räntan på tidpunkten då lånet lyfts samt att göra nödvändiga arrangemang med hänsyn till lånet.

Johan Söderberg och Sami Ryynänen deltog inte i behandlingen av ärendet.

Behovsutredning för skolan och allaktivitetshuset i Gammelbacka

Efter omröstning beslutade stadsstyrelsen anteckna för kännedom behovskartläggningen för en skola för årskurserna 0–6 och ett allaktivitetshus i Gammelbacka.

Stadsstyrelsen beslutade godkänna Elin Blomqvist-Valtonens förslag med rösterna 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Nea Hjelt, Johnny Holmström, Bodil Lund, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Nina Uski, Jorma Wiitakorpi) – 4 (Anette Karlsson, Mika Laurila, Sami Ryynänen, Tuuli Hirvilammi). Elin Blomqvist-Valtonen föreslog att man tillägger följande satser: ”Stadsstyrelsen förutsätter att man utreder möjligheten att skolan byggs i samband med Pääskytien koulu. I utredningen ska man beakta både kostnader och funktionella påverkningar. Eventuella synergieffekter med Kokons idrottscentrum ska också utredas.”

Övriga ärenden