Siirry sisältöön

Kilpilahden yritysalueen rakennustyöt käynnistyvät Kulloon Nybyssä

Kilpilahden yritysalueen rakennustyöt käynnistyvät Kulloon Nybyssä helmikuussa 2021.

Kilpilahden yritysalueen rakennustyöt käynnistyvät Kulloon Nybyssä helmikuussa 2021.

Porvoon kaupunki ja Liikelaitos Porvoon vesi rakennuttavat Kilpilahden jalostamoalueen pohjoispuolelle kadut, viheralueet ja vesihuoltoverkoston ”461 Kulloon yritysalue”-asemakaavan mukaisesti. Pääurakoitsijaksi on valittu Louhintahiekka oy. Työt on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2022 lopulla.

Kilpilahden yritysalue on kaavoitettu osana Kilpilahden bio- ja kiertotalouspuiston kehittämistä. Tavoitteena on, että alueesta kehittyy monipuolinen, nykypäivän vaatimukset täyttävä, kaupunkikuvaltaan siistiytynyt, korttelirakenteeltaan selkeä ja uutta yritystoimintaa houkutteleva alue uuden kokoojakadun, Kulloon teollisuustien varteen. Nybyntie säilyttää nimensä ja säilyy keskeisenä tonttikatuna. Lisäksi rakennetaan uusia tonttikatuja yritystonteille sekä alueelle uusi liittymä Nesteentieltä.

Kilpilahden yritysalue on Porvoon veden toiminta-aluetta, mikä mahdollistaa vesihuoltopalvelut alueen yritysten käyttöön.  Kaikilla toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä alueelle rakennettavaan vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostoon. 

Luonnonvaroja ja rakentamisen kustannuksia säästämällä kiertotalouden edelläkävijäksi

Katujen, tonttien ja vesihuoltoverkoston rakentamista edeltää pintamaiden poistaminen ja louhinta. Maarakentamisessa pyritään massatasapainoon maa-ainesten kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Porvoon kaupunki on mukana Suomen Ympäristökeskuksen Circwaste-hankkeessa edelläkävijäkuntana kehittämässä kiertotalouden tiekartan avulla energia- ja materiaalitehokkuutta. Tämä tarkoittaa, että alueen sisällä käsitellään ja hyödynnetään rakentamisen vuoksi kaivettavia ja louhittavia maa- ja kiviaineksia, jolloin säästetään arvokkaita luonnonvaroja sekä raskas liikenne alueelle ja sieltä pois vähenee. Samalla rakentamisen päästöt ja kustannukset vähenevät. Hankinta toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jossa kiertotalouden periaatteet olivat osa laatukriteereistä. Hankinnan urakkahinta on n. 5,7 miljoonaa euroa.

Rakennustöillä valmistellaan yli 30 uutta yritystonttia

Kilpilahden jalostamoalueen pohjoispuolelle, Nybyntien ja Metsäpirtintien varteen on tulossa yli kolmekymmentä uutta yritystonttia, osin kaupungin ja osin yksityisten omistamalle maalle. Tonttien koot vaihtelevat 5 000 m² ja 72 000 m² välillä. Kaupungin tonttien markkinointi alkaa vuoden 2021 aikana ja siitä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoa löydät hankkeen verkkosivuilta, jossa tiedotamme ajankohtaisista asioista: