Siirry sisältöön

Rakentamiseen vauhtia Porvoon keskustassa maankäyttösopimusehtojen lievennyksellä

Porvoon kaupunki haluaa osaltaan helpottaa keskusta-alueen täydennysrakentamista. Kaupunginhallituksen päätettäväksi on valmisteltu esitys maankäyttösopimusehtojen lievennyksistä kartassa esitetyllä keskustan alueella.

Porvoon kaupunki haluaa osaltaan helpottaa keskusta-alueen täydennysrakentamista. Kaupunginhallituksen päätettäväksi on valmisteltu esitys maankäyttösopimusehtojen lievennyksistä kartassa esitetyllä keskustan alueella.

Kaupunki on perinyt maanomistajalta keskustan alueella 40 prosenttia asemakaavamuutoksen tuomasta uuden rakennusoikeuden arvosta. Esityksen mukaan maanomistajilta peritään ainoastaan kaavan laatimisesta aiheutuvat kustannukset sekä kaavamuutoksesta kaupungille aiheutuvat suorat kustannukset, mm. mahdolliset putkien siirrot, mikäli maanomistaja sitoutuu toteuttamaan asemakaavamuutoksen mukaisen asuin- tai liikerakentamishankkeen viiden vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaistumisesta. Asemakaavamuutoksenmukaisesta rakennusoikeudesta 40 prosenttia tulee toteuttaa kolmen vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaistumisesta.

Uudet periaatteet otetaan käyttöön hallituksen päätöksen saatua lainvoiman helmikuun puolella. Esityksen mukaan päätös on voimassa 31.12.2023 saakka. Lievennyksiä sovelletaan vaan päätöksen jälkeen tehtäviin maankäyttösopimuksiin.

–Esityksellä pyritään saamaan kaupunkistrategian mukaisesti uusia täydennysrakentamishankkeita keskustan alueelle ja lisäämään keskustan elinvoimaa, sanoo tonttipäällikkö Pekka Söyrilä.

Lisätietoja:
tonttipäällikkö Pekka Söyrilä
pekka.soyrila@porvoo.fi
puh. 040 656 0231