Hoppa till innehåll

Fart på byggandet i Borgå centrum med lindrigare villkor i markanvändningsavtal

Borgå stad vill för egen del underlätta kompletterande byggande i centrum. Till stadsstyrelsen har beretts ett förslag om lindring av villkoren i markanvändningsavtal i det område i centrum som syns på kartan.

Borgå stad vill för egen del underlätta kompletterande byggande i centrum. Till stadsstyrelsen har beretts ett förslag om lindring av villkoren i markanvändningsavtal i det område i centrum som syns på kartan.

Staden har tagit ut 40 procent av värdet på den nya byggrätt som en detaljplaneändring medfört för markägare i centrum. Enligt förslaget tar staden ut ersättning av markägaren endast för kostnaderna för utarbetandet av detaljplanen samt för de direkta kostnader som orsakas staden på grund av planändringen, t.ex. eventuella flyttningar av rör, ifall markägaren förbinder sig att bygga en bostads- eller affärsbyggnad enligt detaljplaneändringen inom fem år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Minst 40 procent av byggrätten enligt detaljplaneändringen ska byggas inom tre år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

De nya principerna tas i användning efter att styrelsens beslut har vunnit laga kraft i februari. Enligt förslaget ska beslutet gälla till 31.12.2023. Lindringarna tillämpas endast för markanvändningsavtal som ingås efter beslutet. 

– Syftet med förslaget är att i enlighet med stadens strategi få igång nya kompletterande byggprojekt i centrum och öka livskraften i centrum, säger tomtchef Pekka Söyrilä.

Mera information:
tomtchef Pekka Söyrilä
pekka.soyrila@porvoo.fi
tfn 040 656 0231