Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 4.11.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi kokouksessaan 4.11.2021 tiedokseen lääkehoitosuunnitelman päivitykset. Vuonna 2018 käyttöön otettua suunnitelmaa on päivitetty erinäisillä päätöksillä ja ohjeilla, jotka nyt vietiin osaksi varsinaista asiakirjaa. Päivitykset liittyvät esimerkiksi eläinlääkintähuoltoon, suun terveydenhuoltoon sekä huumausaineeksi luokiteltavien lääkkeiden antolupiin.

Lautakunta käsitteli suunnitelman maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja päätti esittää sitä eteenpäin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Lisäksi päätettiin kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta vuodelle 2022. Hankinta sisältää mahdollisuuden myös kahteen yhden vuoden optioon, joiden käytöstä voi päättää toimittajakohtaisesti joko erikseen tai kerrallaan. Palveluntuottajiksi puitejärjestelyyn valittiin kaikki hyväksyttävän tarjouksen jättäneet tarjoajat seuraavassa etusijajärjestyksessä:

1. Samaria rf

2. Sotek-säätiö sr

3. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö

4. Live-säätiö sr

Kokouksessa merkittiin tiedoksi tämänhetkinen taloustilanne.

Puheenjohtaja oli 2.11.2021 päättänyt otto-oikeuden käyttämisestä apulaisosastonhoitajan valintaa koskevaan palvelupäällikön viranhaltijapäätökseen. Esittelijä esitti viranhaltijapäätöksen pysyttämistä muuttumattomana. Puheenjohtaja esitti jäsen Taulon kannattamana valintapäätöksen kumoamista ja uuden haun käynnistämistä täsmennetyllä hakuilmoituksella. Esittelijän esitys hyväksyttiin ja viranhaltijapäätös pidettiin voimassa äänestystuloksella 9-2.