Siirry sisältöön

Itäisen keskusta-alueen kehittämissuunnitelma

Porvoon keskusta-alueet, itäinen ydinkeskusta, Länsiranta ja Vanha Porvoo muodostavat kokonaisuuden, jonka kehittyminen ja vetovoima ratkaisevat koko kaupungin kehittymisen. Tämän takia on tärkeää, että varsinkin itäisen keskusta-alueen ja siihen liittyvän Empirealueen kehittymisedellytykset voidaan varmistaa. Keskustan kehittämisessä on tavoitteena järjestelmällisyys ja selkeä etenemismalli. Kaupunkikehityslautakunta päätti elokuussa 2017 keskustan kehittämisen vaiheista.

Keskustan kehittämistyöpaja, keskustan tulevaisuusvisiot 2017

Uusi kaupunki -kollektiivi järjesti huhtikuussa 2017 osallistavan kaupunkityöpajan kauppakeskus Lundissa. Työpajan aiheena oli Porvoon ydinkeskustan kehittäminen. Paikalla näkemyksensä kävi kertomassa runsas joukko porvoolaisia, mm. keskustan asukkaita ja yrittäjiä sekä kaupungin virkamiehiä ja päättäjiä. 

Työpajassa kerättyjen ajatusten pohjalta on koottu viisi tulevaisuusvisiota Porvoon torin ja sitä ympäröivien kortteleiden kehittämiseksi. Suunnitelmissa Porvoon ydinkeskusta esiintyy monenlaisen toiminnan näyttämönä. Kaupunkilaisten työpajassa toivomille uusille rakennuksille ja toiminnoille on löydetty keskustasta paikat, ja ne on suunniteltu houkuttelevalla tavalla. 

Työssä on ollut mukana viisi nuorta arkkitehtitoimistoa Uusi Kaupunki -kollektiivista: Avarrus, MUUAN, Virkkala de Vocht arkkitehdit, Kaleidoscope sekä Studio Puisto.  

Osa-alueittaiset suunnitelmat:

Strategiaseminaari 2017 

Seminaari oli jatkoa keväällä järjestetylle keskustan kehittämistyöpajalle. Se oli myös osa kaupungin strategiatyötä sekä keskeisten alueiden osayleiskaavatyötä. Seminaarin järjesti Porvoon kaupunki yhteistyössä Porvoon elävä keskusta ry:n kanssa 14.12.2017. 
 
Seminaarissa pidetyt esitelmät:

Työpajaseminaari 2018

7.6.2018 järjestetty keskustatyöpaja jatkoi ja laajensi keskustan kehittämishanketta. Työpajan tulosten pohjalta tehdään ehdotus lopulliseksi keskustan kehittämissuunnitelmaksi.

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy:n ja WSP Finland Oy:n laatima alustava suunnitelma:

Keskustan kehittämissuunnitelma 2018

Porvoon kaupungin ja Porvoon elävä keskusta ry:n luotsaama keskustan kehittämisen yleissuunnitelma valmistui. Suunnitelma esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa Taidetehtaalla 1. marraskuuta 2018.

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy:n ja WSP Finland Oy:n laatima suunnitelma:

Kehitystyön eteneminen

Keskustan kehittämistyön vaiheita ja tuloksia voit seurata kaavoituksen ja katu- ja puistosuunnittelun sivuilta.