Hoppa till innehåll

Översiktlig utvecklingsplan för östra centrumområdet

Centrumområdena i Borgå (östra stadskärnan, västra åstranden och gamla stan i Borgå) bildar en helhet vars utveckling och dragningskraft har en stor inverkan på hur hela staden utvecklas. Därför är det viktigt att kunna säkerställa förutsättningar för att utveckla östra centrumområdet och empirestadsdelen i anslutning till det. Vad gäller utveckling av centrumområdet är avsikten att vara systematisk och skapa en tydlig process. Stadsutvecklingsnämnden fattade i augusti 2017 beslut om faser av utvecklingen av centrum.

Workshop för utveckling av centrum, framtidsvisioner för centrum 2017

Kollektivet Uusi kaupunki arrangerade i april 2017 i köpcentret Lundi en stadsworkshop där människorna fick medverka. Workshoppens tema var utveckling av stadskärnan i Borgå. En stor skara Borgåbor deltog i workshoppen, bland annat invånare och företagare i centrum samt stadens tjänstemän och beslutsfattare. 

Med tankarna som lades fram i workshoppen som underlag har man sammanställt fem framtidsvisioner för utvecklingen av Borgå torg och kvarteren kring det. I planerna förekommer stadskärnan i Borgå som en plats för många olika slags verksamheter. Man har hittat platser i centrum för de nya byggnader och verksamheter som stadens invånare önskade i workshoppen och de har planerats på ett lockande sätt. 

Fem unga arkitektbyråer från kollektivet Uusi Kaupunki har deltagit i arbetet: Avarrus, MUUAN, Virkkala de Vocht arkkitehdit, Kaleidoscope samt Studio Puisto.

Planer för delområden (på finska):

Strategiseminarium 2017 

Seminariet var en fortsättning på workshoppen för utveckling av centrum som ordnades i våras. Det var också en del av stadens strategiarbete och arbetet med delgeneralplanen för de centrala delarna. Seminariet ordnades 14.12.2017 av Borgå stad i samarbete med Borgå levande centrum rf.
 
Föredrag som hölls under seminariet (på finska):

Workshopseminarium 2018

Centrumworkshoppen fortsatt det omfattande utvecklingsprojektet för centrumområdet 7.6.2018. På basis av workshoppens resultat lägger man fram ett förslag om en slutgiltig helhetsplan för centrumområdet.

Preliminär plan av Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy och WSP Finland Oy (på finska):

Översiktlig utvecklingsplan för centrum 2018

En översiktlig utvecklingsplan för centrum har blivit färdig. Borgå stad och Borgå levande centrum rf har lett planeringsarbetet. Planen presenterades i Konstfabriken den 1 november på ett informationsmöte som är öppet för alla.

Plan av Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy:n och WSP Finland Oy (på finska):

Utvecklingsarbetets framsteg

På gatu- och parkplaneringens sidor kan du följa med hur utvecklingen av centrum framskrider.