Hoppa till innehåll

När behöver man inte förnya avloppssystemet?

De grundläggande kraven för avloppssystem

I vissa fall behöver man inte förnya avloppssystemet. Även i dessa fall ska hushållsavloppsvattnet ledas bort och behandlas i enlighet med miljöskyddslagen så att det inte orsakar risk för förorening av miljön. Alla fastigheter måste ha ett avloppssystem som är lämpligt och funktionellt för platsen.

Torrtoalett och buret vatten

Om fastigheten endast har buret vatten och en torrtoalett (t.ex. ett traditionellt utedass eller en brännande torrtoalett) behöver man inte förnya avloppssystemet.

Åldersbefrielse

Om fastighetens innehavare och fastighetens fastboende invånare är födda före 9 mars 1943 kan miljöskyddsmyndigheten bevilja befrielse från förnyelse av avloppssystemet. Ingen åldersbaserad befrielse beviljas för fritidsfastigheter.

Nya fastigheter

Förordningen gällande reningskraven för avloppssystem har gällt nybyggnation sedan 2004. Behovet av att förnya avloppssystemet gäller därför inte de avloppssystem som är byggda 2004 eller senare.