Hoppa till innehåll

Avloppssystem som byggts i grundvatten- och strandområden före 2004 måste renoveras för att uppfylla kraven i förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet senast den 31 oktober 2019. I dessa områden kan man ansöka om tillfälligt tillstånd för att avvika från kraven på avloppsrening, det vill säga att inte förnya avloppssystemet till ett som är tillräckligt effektivt för att rena avloppsvatten till nuvarande krav.

En förutsättning för att bevilja undantag är att avloppets påverkan på miljön kan anses vara avsevärt låg eller att de åtgärder som krävs är oskäliga för fastighetsinnehavaren. Undantag för ett platsspecifikt behandlingssystem kan beviljas för högst fem år i taget.

Bedömningen av beviljandet av ett undantag görs alltid från fall till fall. Belastningen kan anses vara avsevärt låg till exempel när antalet personer som bor på fastigheten är 1–2 personer, eller om fastighetens beläggningsgrad av andra skäl är betydligt lägre än genomsnittet. Oskäligheten kan till exempel orsakas av fastighetsinnehavarens och de fasta invånarnas höga ålder eller av fastighetsinnehavarens långtidsarbetslöshet eller sjukdom.

En avgift i enlighet med Borgå miljöskyddsmyndighets taxa tas ut för behandlingen av ansökan.

Ansökningsblankett

Bilagor

Mer information

Mer information om avloppsvatten och deras behandling hittar du hit.