Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Svensk grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Ledning

Rikard Lindström, direktör för grundläggande- och gymnasieutbildning

040 833 3789

rikard.lindstrom@porvoo.fi

Marjo Lindman, elevförvaltningssekreterare (anmälan till skolan)

040 195 2809

marjo.lindman@porvoo.fi

Anne Smolander, rektor för elevstöd och välmående

040 480 1320

anne.smolander@porvoo.fi

Finsk grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Ledningen

Jari Kettunen, direktör för grundläggande- och gymnasieutbildning

040 514 1133

jari.kettunen@porvoo.fi

Marjo Lindman, elevförvaltningssekreterare (anmälan till skolan)

040 195 2809

marjo.lindman@porvoo.fi

Susanna Kareinen, rektor för elevstöd och välmående

040 542 4993

susanna.kareinen@porvoo.fi

Katariina Reinikainen, undervisningens utvecklingskoordinator

040 625 5685

katariina.reinikainen@porvoo.fi

Seija Levänen, handledning och övervakning av läroplikt

040 358 3695

seija.levanen@porvoo.fi