Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Svenskspråkiga grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Rikard Lindström

Direktör för svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Marjo Lindman

Byråsekreterare, Anmälan till skolan

Anne Smolander

Områdesrektor för elevstöd och välmående

Jessica Gillberg

Områdesrektor inom pedagogisk kvalitet

Anne Lindholm

Koordinator för eftermiddagsvård

Postadress

Borgå stad / Växande och lärande

Borgå Campus

Konstfabriksgatan 1, 06100 Borgå

Finskspråkiga grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Jari Kettunen

Direktör för finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Marjo Lindman

Byråsekreterare, Anmälan till skolan

Juha-Pekka Levänen

Områdesrektor

Katariina Kainulainen

Undervisningens utvecklingskoordinator

Seija Levänen

Studiehandledare, Handledning och övervakning av läroplikt

Anne Lindholm

Koordinator för eftermiddagsvård

Helena Saarikoski

Områdesrektor, Ledning av mångkulturell undervisning och lärandestöd

Pekka Hurskainen

Områdesrektor, Ledning av undervisning i årskurserna 7–9 och stöd för ämnesundervisning i gymnasierna

Postadress

Borgå stad / Växande och lärande

Borgå Campus

Konstfabriksgatan 1, 06100 Borgå