Hoppa till innehåll

Specialtjänster

Ibland har man stunder då ingenting lyckas, livet trasslar till sig och problemen känns oöverkomliga. I sådana situationer står ungdomshjälpare till hjälp. Specialtjänsternas stöd utgår från ungdomens individuella behov.
Tveka inte att kontakta oss!

Ungdomstjänsternas specialtjänster stödjer ungdomar i svåra livssituationer. Tjänsterna riktas till ungdomar från lågstadieåldern till 29-årsåldern. Specialtjänsterna består av målinriktat ungdomsarbete, uppsökande ungdomsarbete samt projektet Håven. Projektet Håven är avsett för barn i lågstadieåldern, medan det målinriktade ungdomsarbetet i huvudsak betjänar ungdomar i högstadieåldern. Det uppsökande ungdomsarbetet stödjer ungdomar från skedet efter grundskolan till 29-årsåldern.

Målinriktat ungdomsarbete

Det målinriktade ungdomsarbetet stödjer ungdomar i svåra livssituationer med fokus på ungdomar i högstadieåldern. Målet är att främja de ungas fysiska, psykiska och sociala välfärd samt stödja deras tillväxt och utveckling.
Ungdomsarbetaren är en trygg vuxen som finns bredvid, motiverar och stödjer den unga. Om det uppstår oro om en ungdom kan man med låg tröskel kontakta det målinriktade ungdomsarbetet.

Våra verksamhetsformer är:

  • Personligt stöd
  • Tidigt ingripande
  • Smågruppsverksamhet samt läger och utflykter
  • Patrullerande arbete med ungdomar t.ex. på gatorna, i köpcentrum eller i digitala miljöer
  • Nätverkssamarbete: övriga enheter inom ungdomstjänsterna, föräldrar, läroanstalter, socialarbetare, polisen, missbrukarkliniken, församlingen och andra aktörer

Målinriktat ungdomsarbete

Pirjo Pietikäinen

Ungdomsarbetare, Målinriktat ungdomsarbete

Charlotta Österberg

Ungdomsarbetare, Målinriktat ungdomsarbete

Karin Rejman

Ungdomsarbetare, Målinriktat ungdomsarbetem, Regnbågsverksamhet Arcus

Uppsökande ungdomsarbete

Det uppsökande ungdomsarbetet har som mål att motivera och stödja ungdomar i att fatta beslut som gynnar den unga och hens framtid.
Målgruppen för det uppsökande ungdomsarbetet är ungdomar i 16–29-årdsåldern som inte är i arbetslivet, inte studerar eller löper risk att hamna utanför arbetslivet eller studier.

Vi erbjuder den unga individuellt stöd utifrån hens utgångspunkter, behov och önskemål. Arbetet baseras på den ungas frivillighet.
För oss är ungdomar aktörer, som själv hanterar utmaningar i sitt liv och bygger en framtid enligt sina egna önskemål. Vi finns här för att stödja dem, men vi löser inte utmaningarna för dem, eftersom de har ansvar för sitt eget liv.

Det är möjligt att söka sig till det uppsökande ungdomsarbetets tjänster på egen hand. Även den ungas närstående, myndigheter, föreningar eller andra aktörer som samarbetar med den unga kan kontakta tjänsterna.
Tjänsterna kan kontaktas via det elektroniska anmälningssystemet för uppsökande ungdomsarbete:


Du kan också ringa till våra ungdomsarbetare eller skicka e-post till: etsivant@porvoo.fi

Uppsökande ungdomsarbete

Milla Peltola

Ungdomsarbetare, Uppsökande ungdomsarbete

Jarmo Veijalainen

Ungdomsarbetare, Uppsökande ungdomsarbete

Marianne Chanth

Ungdomsarbetare, Uppsökande ungdomsarbete

Niklas Helenius

Ungdomsarbetare, Uppsökande ungdomsarbete