Hoppa till innehåll

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar är gratis för deltagarna men man bör anmäla sig i förväg för att få en plats. De öppna föreläsningarna är avsedda för alla intresserade och berör oftast något aktuellt ämne som man vill ge ökad synlighet och en bättre förståelse för.

Vid universitet kallas den här typen av föreläsningar ofta Studia generalia. Forskning och kunskap som baserar sig på fakta är till nytta i samhället. Att lita på evidensbaserade fakta kan förbättra livskvaliteten och förlänga livet. Med detta som bakgrund vill Borgå medborgarinstitut erbjuda öppna föreläsningar med varierande teman.

Vissa av de öppna föreläsningarna genomförs som närundervisning och vissa genomförs som distansundervisning. För detaljerad information om varje enskild föreläsning, se kursbeskrivningen.

Vissa av de finskspråkiga öppna föreläsningarna strömmas också på stadens Youtube-kanal.