Siirry sisältöön

Anna palautetta kaupungin tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman laadintaan

Kaupunkilaisten palautemahdollisuus on avoinna 7.4.2024 saakka.

Kaupunginhallitus käynnisti 6.2.2024 Porvoon kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman laadinnan. Tavoitteena on, että ennakoitu kaupungin alijäämäkehitys katkaistaan, ja talous saadaan tasapainoon suunnitteluvuosien aikana.

Nyt kaupungin asukkailla, vaikuttamistoimielimillä ja sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman valmisteluun antamalla palautetta valmistelussa esillä olleista toimenpide-ehdotuksista. Lisäksi voi esittää muita vaihtoehtoja tai ideoita, miten kaupungin tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman tavoitteet saavutetaan.

Kaupunkilaisten palautemahdollisuus on avoinna 7.4.2024 saakka. Tässä vaiheessa myös vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto käsittelevät ehdotuksia.

Lautakuntien toimenpide-ehdotukset

Anna palautetta toimenpide-ehdotuksista

Palautetta toimenpide-ehdotuksista voit antaa ePorvoo-palvelussa palautelomakkeella. Valitse ensin joko palautteen antaminen nimettömänä tai kirjautuen. Lomakkeella valitse palautteen aiheeksi Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelma.