Hoppa till innehåll

Ge respons på utarbetandet av stadens produktivitets- och balanseringsprogram

Stadsborna har möjlighet att ge respons fram till 7.4.2024.

Stadsstyrelsen inledde 6.2.2024 utarbetandet av ett ekonomiskt produktivitets- och balanseringsprogram för Borgå stad. Målet med programmet är att stadens prognosticerade underskottsutveckling ska brytas och att ekonomin ska fås i balans under planeringsåren.

Nu har stadens invånare, påverkansorgan och intressentgrupper möjlighet att delta i beredningen av det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet genom att ge respons på de åtgärdsförslag som diskuterats under beredningen. Dessutom kan deltagare presentera alternativ eller idéer om hur målen i stadens produktivitets- och balanseringsprogram ska uppnås.

Stadsborna har möjlighet att ge respons fram till 7.4.2024. I det här skedet behandlar också äldre- och handikappråden samt ungdomsfullmäktige förslagen.

Nämndernars förslag till åtgärder

Ge respons på de förslagna åtgärderna

Du kan ge respons på de föreslagna åtgärderna via ePorvoo-tjänstens responsformulär. Först kan du välja att ge respons anonymt eller genom att logga in. På blanketten, välj ämnesområde Ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet.