Selvityksiä

Maankäytön suunnittelun yhteydessä tuotetaan runsaasti erilaisia taustaselvityksiä. Tähän palveluun on koottu hyödyllistä aineistoa, jota on mahdollista käyttää rakentamisen yhteydessä, tutustuttaessa omaan asuinympäristöön ja tutkimushankkeisiin. Toisinaan selvitykset liittyvät niin kiinteästi asemakaavahankkeeseen, että ne on julkaistu asemakaava-asiakirjojen yhteydessä.

Voimassa olevat kaavat ja kaavoituskatsaus

Inventointeja, rakennushistoriaselvityksiä

Vanha Porvoo


Keskusta


Porvoonjoen itäpuoliset alueet

Maisemaan ja luonnonoloihin liittyvät selvitykset

Kaupallisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnit


Muut selvitykset

Rakennustapaohjeita