Hoppa till innehåll

Grundvatten- och strandområde

Om avloppssystemet för fastighetens byggnad byggdes före 2004 och byggnaden ligger i ett grundvattenområde eller mindre än 100 meter från ett vattendrag, det vill säga i ett strandområde, måste det nuvarande systemet uppfylla kraven i förordningen om avloppsvatten. Enligt dem måste avloppssystem belägna i grundvatten- och strandområden uppnå en högre reningsnivå än den grundläggande nivån, eftersom risken för miljöföroreningar är högre. Närmare information om avloppssystem som godkänns i dessa områden finns i förordningen om miljöskydd.

Övriga områden

På övriga områden måste avloppssystemet renoveras för att uppfylla de grundläggande reningskraven i enlighet med förordningen när

  • man bygger en vattenklosett
  • man reparerar eller förnyar avloppssystemet eller
  • man utför reparations- och ändringsarbeten på byggnaden som är jämförbara med byggande som kräver bygglov.

Mer information

Mer omfattande information finns på Finlands miljöcentrals webbplats.

Du kan använda vattenförsörjningstolken (endast på finska) på miljöförvaltningens webbplats för att kontrollera om byggnaden i fråga ligger i ett grundvattenområde eller i närheten av ett vattendrag. Med hjälp av vattenförsörjningstolken får du också ett förslag på de mest lämpliga och ekonomiska avloppsreningsalternativen för din fastighet. Vattenförsörjningstolkens förslag är riktgivande och ersätter inte avloppsplanen som planeraren gör.

Du kan också använda kartan över grundvattenområden för att kontrollera om din bostad ligger i Borgås grundvattenområde. Vänligen observera att ett vattendrag betyder en sjö, damm, å, bäck, kanal och konstgjord sjö, men inte en rännil, ett dike eller en källa.