Hoppa till innehåll

Sköldvik företagsområde byggande av gatu- och grönområden

I Sköldvik företagsområde byggs gator och EV-områden. Nybyvägen och Metsäpirttivägen är befintliga gator som byggs om. Nya gator är Nyby anslutning, Nybybacken, Nybydalen, Innovationsvägen, Kullo industriväg och Resursvägen. I EV-områden görs konstruktioner för ledning av dagvatten, fyllningar och landskapsanpassningar.

Byggarbetet har inlett i februari 2021. Meningen är att arbetena i närheten av Nyby småindustriområde blir färdiga före slutet av 2022.

Entreprenaden omfattar inte byggande av alla gatuförbindelser fram till detaljplanens gräns eller färdigställande av alla gatuavsnitt. Till exempel byggandet av Resursvägen ingår inte i entreprenaden.