Hoppa till innehåll

Sköldvik företagsområde byggande av gatu- och grönområden

Gatorna och grönområdena vid företagsområdet i Sköldvik är i huvudsak byggda och gatorna i området underhålls nu av staden. Byggandet av gator och grönområden i området fortsätter dock ännu vid följande platser:

  1. Ytstrukturer för Kullo industriväg, uppskattad tidpunkt för asfaltering är september-oktober 2023
  2. Fördröjning och kvalitetskontroll av dagvatten i EV1-området, ska delvist genomföras hösten 2023, en slutgiltig lösning ska planeras på nytt på grund av den svaga stabiliteten i området
  3. Grupperingsfälten på Nestevägen och anslutningen vid Nyby anslutning till Nestevägen, samt stängning av Nybyvägens norra vägavsnitt för trafik. Man har varit tvungen att planera om objektet på grund av att jordmånen är mycket svag. När planeringen är färdig, ska byggandet konkurrensutsättas på nytt. Tidpunkten för konkurrensutsättningen är hösten 2023, byggandet av objektet kan inledas tidigast i slutet av året 2023.
  4. Resursvägen och södra ändan av Innovationsvägen. Dessa gator byggs när behovet för trafik blir aktuellt på de här gatorna.