Hoppa till innehåll

Staden använder det geografiska informationssystemet gis.porvoo.fi i stor omfattning. Stadsmätningen upprätthåller olika kartor och egenskapsinformation om kartobjekten, närmast rörande byggnader och fastigheter.

Alla stadsbor kan titta på kartor och geografisk information i tjänsten kartta.porvoo.fi.

Uppgifter om fastigheterna hålls uppdaterade som myndighetsarbete på basis av fastighetsförrättningar i ett riksomfattande fastighetsregister. Vi kan sälja fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis och gravationsbevis ur fastighetsdatasystemet (FDS) för hela landet enligt prislistan.

Utdrag ur fastighetsregister och lagfart från Kompassen.