Hoppa till innehåll

Kommunalt skärgårdsbidrag 2024


OBS! Ansökningstiden för skärgårdbidraget förlängs till den 1 maj kl. 23:59.

Borgå stads sektor för stadsutveckling stöder utvecklingen och samhörigheten i stadens skärgårdsområden genom att bevilja kommunala skärgårdsbidrag. Borgå stadsfullmäktige godkände i november 2023 budgetförslaget för 2024 som innehåller bland annat ett separat anslag för stadens skärgårdsområden i form av skärgårdsbidrag. Kommunalt skärgårdsbidrag kan sökas både av privatpersoner, registrerade föreningar och olika arbetsgrupper. År 2024 är det möjligt att ansöka om kommunalt skärgårdsbidrag för förbättring av skärgårdens bestående infrastruktur samt andra projekt som främjar skärgårdens boende, tillgänglighet och konkurrenskraft i skärgården och som gagnar så stort antal användare som möjligt. Sådana projekt kan vara till exempel:

  • Förbättring av trafikförbindelser mellan skärgården och fastlandet
  • Iståndsättning eller byggande av hamnar, bryggor och farleder
  • Införande av miljövänliga energilösningar i skärgården
  • Utveckling av naturobjekt och vandringsrutter som attraktionsfaktorer i skärgården
  • Skärgårdsområdets gemensamma byggnader och konstruktioner

Ansökningstiden för bidrag börjar 1.4 kl. 8.00 och tar slut 28.4 kl. 15.00.

Innan ansökan måste sökanden noggrant sätta sig in i bidrag principerna.

Fyll elektroniska ansökningsblankett för bidrag:

Borgås skärgårdsområden:

Tilläggsinformation

Riku Muurinen

Ekonomiexpert