Hoppa till innehåll

Kommunikation och marknadsföring

Borgå stads kommunikation leds och övervakas av stadsstyrelsen, i praktiken stadsdirektören, förvaltningsdirektören och koncernledningens kommunikation. De olika sektorernas kommunikation leds av sektordirektörerna.

Koncernledningens kommunikation ansvarar för utveckling och koordinering av Borgå stads kommunikation. Kommunikationen har även hand om koncernledningens kommunikation och informerar om stadsfullmäktiges och -styrelsens beslut.

Meddelanden och kungörelser

Stadens meddelanden, kungörelser och lagstadgade annonser publiceras i internettjänsten.

Bilder och video

Du hittar bilder på Borgå i bildportalen Mediaflow. Du kan ladda ner bilderna för eget bruk och det är tillåtet att sprida, remixa och editera bilderna. Däremot är det förbjudet att använda bilderna i kommersiellt syfte eller inom ideologiska kampanjer. Bilderna kan laddas ner för eget bruk. På stadens YouTube-kanal och i Vimeo finns videofilmer om Borgå.

Sociala medier

Staden utnyttjar olika sociala medier i sin kommunikation och marknadsföring.

Kommunikation och marknadsföring

Aino-Marja Kontio

Kommunikationsdirektör

Hanna Mendelin

Kommunikationschef

Raila Lassila

Marknadsförings- och kundservicechef

Mia Grönstrand

Kommunikationsexpert

Marika Salomaa

Kommunikationsexpert

Harriet Järf

Kommunikationsexpert

Elina Furustam

Kommunikationsexpert