Hoppa till innehåll

Skol- och studerandehälsovård

Skolhälsovårdens tjänster erbjuds för alla grundskolans elever. Studerandehälsovårdens tjänster erbjuds till studerande i gymnasierna, studerande inom yrkesstudier på andra stadiet och studerande i yrkeshögskolor.

Skolhälsovård

Som vårdnadshavare kan du kontakta skolhälsovården i ärenden som gäller barnets tillväxt, utveckling, hälsa och välmående.

Till skolhälsovården hör preventiv hälsovård, som har som mål att eleven mår bra helhetsmässigt under hela skoltiden. Till det här hör bland annat att följa upp elevens utveckling, stöda elevens psykiska hälsa och främja elevens självkänsla.

Vid skolhälsovårdarens och skolläkarens granskningar följer vi upp elevens personliga utveckling och sociala färdigheter. Skolhälsovårdaren ger de vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet.

Sjukvård hör inte i huvudsak till skolhälsovården. Skolhälsovårdaren ger ändå akutvård vid behov (öppna sår, olyckor, anfall mm.). Skolhälsovårdaren värderar situationen och skickar vid behov eleven vidare för vård.

Skolhälsovården erbjuder även speciellt stöd till elever som har eventuella hälsorisker. Speciellt stöd ges i samarbete med hemmet, lärarna och elevvården.

Studerandehälsovård

Studerandehälsovården stöder och främjar självständighet, studieförmåga, sunda levnadsvanor, god fysisk och mental hälsa under studietiden. Genom hälsorådgivning förhindras också mobbning.

Du kan utnyttja hälsovårdens tjänster när du studerar i en skola som finns i Borgå oberoende av din hemort.

Hälsovårdarna är anträffbara i skolorna under skoldagen. Mottagningstiderna meddelas vid läsårets början. Mottagningen finns i skolan.

Tjänsterna är avgiftsfria för studerande under 18 år.