Hoppa till innehåll

Elevvårdstjänsterna är avsedda för förskolebarn, för elever inom den grundläggande utbildningen samt för gymnasieelever och studerande på andra stadiet. I den är skolans hela personal engagerad.

Generell elevvård

Elevvården ska främst vara förebyggande verksamhet med mål att främja välbefinnandet och gemenskapen i läroanstalten. Läroanstaltens elevvårdsgrupp ansvarar för den generella elevvården. Alla inom personalen vid läroanstalten har ansvar för välbefinnandet och samarbetet med hemmen.

Individuell elevvård

Målet med den individuellt inriktade elevvården är följa upp och främja elevens utveckling, hälsa, välbefinnande och lärande. Elevvårdstjänsterna omfattar kurators- och psykologtjänster, skol- och studerandehälsovård samt sektorövergripande insatser för en enskild elev.

Kurator

Kuratorn i skolan är expert på sociala frågor. Till kuratorn kan man vända sig vid oro över en elevs/studerandes välmående. Kuratorn bedömer behovet av stöd och ordnar stöd och handledning. Kuratorn för stödsamtal och hjälper vid behov eleven/studeranden och hens närmaste att få extra stöd.

Psykolog

Psykologen stöder elevens inlärning och välmående samt sociala och psykiska färdigheter i samarbete med elevens/studerandens nätverk. Psykologen för stödsamtal med eleven, genomför psykologisk utvärdering och undersökningar samt hänvisar vid behov eleven/studeranden till vidare undersökningar och rehabilitering.

Skolhälsovårdens tjänster

Skolhälsovårdens tjänster består av hälsovårdarens och läkarens tjänster vid barnrådgivningen och inom skol- och studerandehälsovården. Hälsovårdaren är expert på vårdarbete och ansvarar för hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna i samarbete med läkaren.