Gå till innehåll

Elevvård

Elevvården ska främst vara förebyggande verksamhet med mål att främja välbefinnandet och gemenskapen i läroanstalten.

Elevvårdstjänsterna är avsedda för förskolebarn, för elever inom den grundläggande utbildningen samt för gymnasieelever och studerande på andra stadiet. I den är skolans hela personal engagerad.

Generell elevvård

Elevvården ska främst vara förebyggande verksamhet med mål att främja välbefinnandet och gemenskapen i läroanstalten. Läroanstaltens elevvårdsgrupp ansvarar för den generella elevvården. Alla inom personalen vid läroanstalten har ansvar för välbefinnandet och samarbetet med hemmen.

Individuell elevvård

Målet med den individuellt inriktade elevvården är följa upp och främja elevens utveckling, hälsa, välbefinnande och lärande. Elevvårdstjänsterna omfattar kurators- och psykologtjänster, skol- och studerandehälsovård samt sektorövergripande insatser för en enskild elev.

Kurator

Kuratorn i skolan är expert på sociala frågor. Till kuratorn kan man vända sig vid oro över en elevs/studerandes välmående. Kuratorn bedömer behovet av stöd och ordnar stöd och handledning. Kuratorn för stödsamtal och hjälper vid behov eleven/studeranden och hens närmaste att få extra stöd.

Psykolog

Psykologen stöder elevens inlärning och välmående samt sociala och psykiska färdigheter i samarbete med elevens/studerandens nätverk. Psykologen för stödsamtal med eleven, genomför psykologisk utvärdering och undersökningar samt hänvisar vid behov eleven/studeranden till vidare undersökningar och rehabilitering.

Skolhälsovårdens tjänster

Skolhälsovårdens tjänster består av hälsovårdarens och läkarens tjänster vid barnrådgivningen och inom skol- och studerandehälsovården. Hälsovårdaren är expert på vårdarbete och ansvarar för hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna i samarbete med läkaren.

Kontaktuppgifter

Elevvård

Anne Aropaltio

Skolkurator, Albert Edelfeltin koulu, Förskolor; Hornhattula, Helmi

Skicka epost +358 40 536 5093
Leila Korhonen

Ansvarig psykolog, Skolor: Keskuskoulu, Huhtinen, Epoo, Ilola / Förskolor: Puistopäiväkoti, Kuutamopolku, Epoo

Skicka epost +358 40 526 2837
Riina Von Schantz

Skolpsykolog, Pääskytien koulu, Tolkkisten koulu, Hamarin koulu, Ylä-Haikkoon, Gammelbackan/Hamarin esiopetus

Skicka epost
Nikolaj Veh von

Koulupsykologi, Koulut: Strömborgska, Lypa, Eklöfska, Hindhår, Kullo / Esiopetus. Skogsstjärnan, Kullo, Hindhår, Eklöfska

Skicka epost +358 40 589 9860
Anne Tukiainen

Skolkurator, Skolor: Keskuskoulu, Ilola, Epoo / Förskolor: Puistopäiväkoti, Epoo

Skicka epost +358 40 359 4908
Gina Schoultz von

Skolkurator, Prakticum, Borgå Folkakademi, Optima (Telma enheten)

Skicka epost +358 40 489 5757
Camilla Rosqvist

Skolkurator, Skolor: Strömborgska, Kullo, Hindhår / Förskolor: Hindhår, Kullo, Skogsstjärnan

Skicka epost +358 40 526 2836
Maria Malmsten

Ansvarig kurator, Bogy, Careeria (Hästskogatan)

Skicka epost +358 40 489 9649
Sari Makkonen

Skolkurator, Pääskytie, Ammattiopisto Live Porvoo

Skicka epost +358 40 718 6776
Angela Leiva Corres

Skolpsykolog, Skolor: Albert edelfelt, Jokilaakso / Förskolor: Helmi, Hornhattula, Kaarenkylä, Kulloo

Skicka epost
Katri Krigsholm

Skolkurator, Skolor: Peippo, Hamari, Kulloo / Förskolor: Gammelbacka, Eestinmäki, Kulloo

Skicka epost +358 40 198 6433
Hanna Jäntti

Skolpsykolog, Linnankosken lukio, Ammattiopisto Live: Porvoon toimipiste

Skicka epost
Mona Bergman

Skolkurator, Skolor: Lypa, Grännäs, Sannäs / Förskola: Bjurböle, Ebbo, Äppelgården

Skicka epost +358 40 575 5626
Ina Johansson

Skolkurator, Skolor: Vårberga / Förskola: Vårberga

Skicka epost +358 40 584 9977
Mette Ingman

Skolpsykolog, Skolor: Kvaba, Grännäs, Vårberga, Sannäs / Förskolor: Bjurböle, Ebbo, Vårberga, Sagobacken, Äppelgården

Skicka epost +358 40 060 2201
Senja Härmä-Riisiö

Skolpsykolog, Skolor: Linnajoki, Kevtkumpu, Fredrika / Förskolor: Kevättuuli

Skicka epost +358 40 482 9170
Saija Heikkinen

Skolkurator, Careeria: Yrkesvägen, Alexandersgatan, Styrmansgatan

Skicka epost +358 40 489 5744
Leena Haveri

Skolkurator, Skolor:Kevätkumpu, Huhtinen / Förskola: Kevättuuli, Kuutamopolku

Skicka epost +358 40 056 2234
Victoria Etter von

Skolkurator, Skolor: Tolkkinen, Hinthaara, Jokilaakso, Fredrika / Förskolor: Ylä-Haikkoo, Hinthaara, Kaarenkylä

Skicka epost +358 40 512 3819
Emilia Ek

Skolpsykolog, Borgå gymnasium, Prakticum, Borgå Folkakademi, Careeria

Skicka epost +358 40 354 7287
Marina Borgman

Koordinerande kurator, Skolor: Kvaba, Eklöfska / Förskola; Eklöfska, Sagobacken

Skicka epost +358 40 099 2838
Satu Bollmann

Skolpsykolog, Careeria: Yrkesvägen, Styrmansvägen och Alexandersgatans verksamhetsställen

Skicka epost
Oona Ylätalo

Ansvarig kurator, Linnajoki, Linnankosken lukio

Skicka epost +358 40 632 8967