Gå till innehåll

Flexibel grundläggande undervisning

Flexibel grundläggande utbildning är avsedd för de elever i 7–9 klassen som underpresterar och har svag studiemotivation.

För svenskspråkiga elever

Flexibel grundläggande utbildning är avsedd för de elever i 7–9 klassen som underpresterar och har svag studiemotivation. Undervisningen sker i form av smågruppsundervisning:

  • Flexen i Strömborgska skolan
  • R-klassen i Lyceiparkens skola

För finskspråkiga elever

En klass för flexibel grundundervisning för finskspråkiga 9-klassister, Ammattiysi, verkar i Porvoon ammattiopisto, Amistos lokaler. Klassen består av tio elever och den undervisas av en speciallärare och en skolgångshandledare. Ammattiysi studerar periodvis ämnen som Porvoon ammattiopisto har skräddarsytt för dem under ledning av en yrkeslärare.

Mera information: rektor för Linnajoen koulu Päivi Uotinen