Hoppa till innehåll

Språkbad

Språkbadsundervisning i Albert Edelfeltin koulu

Albert Edelfelts skola erbjuder språkbad i svenska för årskurserna 1-9. Elevens språkbadsväg börjar från dagis och fortsätter under hela grundskolan.

Till en början sker språkbadsundervisningen främst på svenska, men den finskspråkiga undervisningen ökar successivt under skolåren. I årskurserna 5–6 i grundskolan ges ungefär hälften av undervisningen på svenska och hälften på finska. I årskurs 7–9 undervisas en tredjedel av skolämnena på svenska. Språkbadselever undervisas också på engelska och det valfritt valda A2-språket.

Undervisning och mål

Målet med språkbadet är funktionell tvåspråkighet. I språkbad lär du dig språket genom att använda det i olika vardagliga situationer och inom ämnena. Skolan genomför tematisk undervisning, där ämnesinnehållet undervisas över ämnesgränserna, omfattande och med hänsyn till målen för språkinlärning. Språket är både ett verktyg och ett föremål för undervisning.

Mer information

Kati Hostikka

Daghemsföreståndare, Päiväkoti Helmi

Sanni Lopperi

Språkbadskoordinator, Språkbadskoordinator, Albert Edelfeltin koulu

Janne Salmela

Rektor, Albert Edelfeltin koulu