Hoppa till innehåll

Eestinmäen päiväkoti

Finskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 1–6-åringar.

Eestinmäen päiväkoti

Sanna Kanerva

Daghemsföreståndare, Eestinmäen päiväkoti

Sari Siiteri

Varhaiskasvatuksen opettaja, Vice daghemsföreståndare, Eestinmäen päiväkoti

Gruppernas telefonnumror syns på DaisyFamilys anslagstavla för daghemmets kunder.

Eestinmäen päiväkoti befinner sig längs gamla Helsingforsvägen, nära naturen. Vi erbjuder finskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning. I vårt daghem finns stadens enda allergigrupp.

Vi gör ofta utfärder till skogen eller närliggande parker. Vi vill uppmuntra barnen, familjerna och personalen att röra på sig. Vi har mångsidiga gymnastikredskap och personalen fortbildas inom rörelse och motion. Daghemmets stora och trygga gård erbjuder möjligheter till mångsidig rörelse och lek för stora och små. På vintern har vi egna skidspår och isplan för barnen.

Barnen har möjlighet att delta i musikinstitutets musiklekskola som ordnas på daghemmet. I vår mångkulturella gemenskap berikar olika seder och språk vår vardag. Vårt daghem är med i pilotprojektet ”dialogitaitajat”.

Alla barn är unika och viktiga.