Hoppa till innehåll

Hornhattulan päiväkoti

Finskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 1–6-åringar.

Hornhattulan päiväkoti

Janita Metsämäki

Daghemsföreståndare, Hornhattulan päiväkoti, Kaarenkylän päiväkoti

Eija Brusas

Lärare inom småbarnspedagogik, Vice föreståndare, Hornhattulan päiväkoti

Gruppernas telefonnumror syns på DaisyFamilys anslagstavla för daghemmets kunder.

Hornhattulan päiväkoti, som är ett finskspråkigt daghem, finns nära motorvägens västra anslutning till Borgå.

Vi vuxna säkerställer barnens rätt till en god och trygg barndom genom äkta närvaro. Barnen har rätt till gemenskap och att tillhöra en grupp. Vi stöder vänskapsförhållanden och uppmuntrar barnen att visa känslor.

I vår vardag är verksamheten ofta indelad i smågrupper, där vi hjälper och godkänner varandra. Upplevelser och nyfikenhet berikar våra dagar och samarbetet med vårdnadshavarna är väldigt viktigt för oss.

Vi samarbetar även med musikinstitutet och Borgå stads idrottstjänster. I vårt hus finns en grupp för förskoleundervisning och fem för småbarnspedagogik.