Hoppa till innehåll

Huktis daghem

Svensk- och finskspråkig småbarnspedagogik för 1–5-åringar.

Just nu i den tillfälliga utrymmen, Huktisvägen 7.
pk.huhtinen@porvoo.fi

Taina Kyttälä

Daghemsföreståndare, Huktis daghem, Kuutamopolun päiväkoti

Mia Backman

Lärare inom småbarnspedagogik, Vice föreståndare, Huktis daghem

Gruppernas telefonnumror syns på DaisyFamilys anslagstavla för daghemmets kunder.

Huktis daghem är ett tvåspråkigt daghem. Vi finns just nu i de tillfälliga utrymmen, på Huktisvägen 7. Det finns goda möjligheter för utevistelse och rörelse i närmiljön.

  • En finskspråkig grupp av 1-4-åringar fungerar vid Tapani Löfvings Gata 10-14 J 61, 06100 Borgå.

Vi lyssnar på barnet och barnet blir hört. Tillsammans med föräldrarna skapar vi en positiv uppväxtmiljö, där barnet stegvis blir mera självständigt och lär sig att ta hänsyn till andra människor. Barnet blir accepterat som det är, som sin egen värdefulla person. Barnets individualitet respekteras, vi sätter ord på barnets styrkor för att också övertyga barnet självt om sina egna styrkor. Vi stöder utvecklingen av barnets personliga egenskaper. Vi ger rum för diskussioner.

Barnets intressen är grunden för vår verksamhet. Leken utvecklas genom att utnyttja barnets fantasi. Varje stund under barnets dag i småbarnspedagogiken är betydelsefull.