Hoppa till innehåll

Kullo daghem

Svensk- och finskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 1–6-åringar.

Kullo daghem

Erica Penttilä

Daghemsföreståndare, Kullo daghem

Gea Johansson

Vice föreståndare, Kullo daghem

Vårt hemtrevliga daghem, Kullo daghem, befinner sig i Kullos bildningscentrum. Vi har gemensamma utrymmen både inne och ute samt goda möjligheter till rörelse och motion.

Vi rör oss mycket dagligen och använder oss av utomhuspedagogik. Bysamfundet i Kullo är aktivt, vi deltar i deras evenemang i mån av möjlighet. Även föräldraföreningen är aktiv och en del av barnens vardag. I vårt daghem sker verksamheten utöver språkgränserna.

Vår personal är yrkeskunnig, entusiastisk, humoristisk och samarbetar bra med familjerna.