Hoppa till innehåll

Vårvindens daghem

Svenskspråkig förskoleundervisning för 6-åringar, samt finskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 1–6-åringar.

Kevättuulen päiväkoti

Iina Vartiamäki

Daghemsföreståndare, Vårvindens daghem

Virpi Väätäinen

Lärare inom småbarnspedagogik, Vice föreståndare, Vårvindens daghem

Gruppernas telefonnumror syns på DaisyFamilys anslagstavla för daghemmets kunder.

Förskolegruppen finns i Kantele-huset, Sampovägen 3, 06150 Borgå.

Vårvindens daghem är ett naturnära daghem på ett centralt läge i Vårberga. Runt oss finns både skog och lekparker.

Barnens delaktighet och individuella behov är grunden i vår verksamhet, som är mångkulturellt. Vi har förskoleundervisning på två språk.

Personalen är lekfull, uppmuntrande och lätt tillgänglig. Tillsammans hittar vi på lösningar och prövar på nya saker. Vi poängterar barnens glädje och motion i vår vardag.