Hoppa till innehåll

Anvisningar för dem som kommer till simskolan

Avgiften för simskolan faktureras av deltagarna.

Familjesimskolor för 1–2 åringar

 • Simskolebarnet är i vattnet tillsammans med en egen vuxen (1 vuxen/barn)
 • Simskolan hålls när simhallen är stängd för allmänheten. Första gruppen får komma in i hallen tidigast klockan 8.30.
 • I aulan finns en mapp där man antecknar om närvaro samt tar nycklar till omklädningsrummen (gula nycklar för flickor och blåa nycklar för pojkar)
 • Vi träffas vid vågbassängen och väntar vid kanten på lov att få gå i vattnet
 • Kom ihåg att tvätta er noggrant före simningen samt att vätta håret (både vuxen och barn). Långt hår skall vara fastsatt under simningen.
 • Ta med er simdräkt samt eventuella simglasögon. Ni får använda egna armpuffar och simfenor.
 • Simskoletiden är 30 minuter varefter ni genast skall lämna bassängområdet. Observera att simhallens ytterdörr är stängd mellan klockan 10.15-10.30.
 • Simhallen rekommenderar användningen av simblöja för alla barn under 3 år.
 • Om barnet är förhindrat att delta vänligen skicka meddelande till simläraren, numret är 040 5593983.

Simskolor för 3–4-åringar

 • Simskoleleven är i vattnet med sin egen vuxen. Undervisningen i 30 min/gång
 • Simskoleleven och den vuxna kommer direkt till undervisningsbassängen var simläraren håller namnupprop.
 • Kom ihåg att tvätta dig innan du kommer till bassängen. Håret måste också vätas (både för barn och vuxen) och långt hår ska vara uppsatt.
 • I simskolan behöver du med simdräkten och simglasögon (om ni har den).
 • Kom inte och simma före simskolan, eftersom barnet inte orkar att konsentera sig och dom får kallt. Den vuxna måste betala vanlig inträdesavgift, om ni vill simma efter simskolan.
 • Om barnet någon gång inte deltar i simskolan, ska detta meddelas till simläraren via textmeddelanden (tfn 040 559 3983)

Simskolor för 5–6-åringar

 • Första gången samlas deltagarna i gruppomklädningdrummet 5-10 minuter innan simskolan börjar.
 • I simskolorna på veckosslut före simhallens öppning hämtar simövervakare barnen från yttredörr och för de hos simlärare.
 • Undervisningen pågår i 45 minuter/gång.
 • Barnen använder omklädningsrummet för grupper (inga nycklar) och får hjälp av simläraren i duschrummen. Första gången måste en förälder vara med barnet i omklädningsrummet, där simläraren informerar om simskolan.
 • Till simskolan behöver man med simdräkt, simglasögon och handduk.
 • Från och med de andra gången kommer barnen direkt till omklädningsrummet. Simläraren möter dem där. Det är önskvärt att föräldrarna hjälper barnen att klä av sig, så att alla är färdiga då simskolan börjar.
 • Simdräkten tas på först efter att man har duschat.
 • Långt hår ska vara uppsatt.
 • Vid behov ska barnen besöka toaletten innan de går till bassängen.
 • Efter undervisningen duschar man och badar bastu. Därefter för simläraren barnen tillbaka till omklädningsrummet. Föräldrarna ska vara där i tid.
 • Även då föräldrarna själva simmar under den tid simskolan pågår, ska de ändå se till att barnet lämnas och hämtas.
 • Om barnet någon gång inte deltar i simskolan, ska detta meddelas till simläraren via textmeddelanden (tfn. 040 5593983). Om ni försenar er, ska föräldern själv föra barnet till bassängen.

Simskolorna för barn i skolålder

 • Barnen använder nycklar som de får från kassan 10 min finnan simskolan börjar. Simläraren möter barnen vid undervisningsbassäng.
 • När pojkarna och flickorna har fått sin nyckel går de herrsidan respektive damsidan.
 • Undervisningen pågår i 45 minuter/gång.
 • Barnen ska klara sig i omklädnings- och duschrummen utan simlärarens hjälp.
 • Barnen ska duscha innan simundervisningen börjar. Simdräkten tas på först efter att man duschat.
 • Till simskolan behöver man med simdräkt, simglasögon och handduk.
 • Långt hår ska vara uppsatt.
 • Vid behov ska barnen på toaletten innan de går till bassängen.
 • Efter duschandet träffar barnen simläraren vid undervisningsbassängen då undervisningen börjar.
 • Efter simskolan duschar barnen och badar bastu. Efter det går de direkt till omklädningsrummet.
 • Barnet kan fortsätta simma endast i sin förälders sällskap. Kom överens med simläraren om detta. Då måste ni också betala vanlig inträdesavgift för barnet som är över 7-årig.
 • Om barnet någon gång inte deltar i simskolan, ska detta meddelas till simläraren via textmeddelanden (tfn. 040 5593983).