Hoppa till innehåll

Ilkka Aho
2-25.6.2023

Ilkka Ahos målningar på Galleri Gamla Kaplansgården.
Öppet tis-sön kl. 10-16. Stängt 23-24.6.2023.
Fritt inträde.

Ilkka Aho arbetar mångsidigt med olika motiv inom målarkonsten, men tyngdpunkten i hans konstproduktion ligger i stillebenmålning. Konstverkens teman innehåller både konstnärens egna erfarenheter och observationer av omvärlden. Stillebenmotiven berör såväl konstnärens personliga liv som samhälleliga frågor i större utsträckning, och i vissa verk granskas konst enbart som estetisk erfarenhet. Dessa motiv går sida vid sida med större teman som naturens väsen och en djupgående erfarenhet av att vara människa, i ett och samma verk. Allt detta är förverkligat med hjälp av små föremål, detaljer i vardagen. Den djupgående symboliken av föremålen arrangerade på bildytan ensamma eller i dialog med varandra skapar ett utrymme för en tolkning och skiljer upptäckten av en betydelse från en direkt given diktatlösning.

Aho arbetar huvudsakligen med oljefärg. Hans förebilder i målarkonstens tekniska och konstnärliga dimensioner är de gamla mästarna samt 1800-talets konst, men genomförandesättet och bilderna hämtar han in i nutiden. Det traditionella, tidlösa och moderna förenas i hans konstnärliga arbete till en enhetlig produkt. Också konstens estetiska sida och tillgänglighet är viktiga värden i Ahos konst. Ett djupgående motiv förtjänar en vacker tolkning, svåra saker kan beskrivas på ett estetiskt behagligt sätt, och konsten ska vara lättillgänglig för alla.