Hoppa till innehåll

Johan Ludvigs maka Fredrika Charlotta (född 1807) är en av Finlands historias största kvinnor. Hon var en samhällspåverkare, jämlikhetskämpe, författare, journalist, mamma och egenvårdare.

Runebergs bodde över 25 år i huset på Alexandersgatan, som nu är museum. Fredrika fick känna av moderskapets glädje- och sorgeämnen. Hon födde åtta barn, varav sex söner växte upp. Barnens skötsel och uppfostran var helt på Fredrikas ansvar. När Runeberg senare förlamades, fungerade Fredrika som hans egenvårdare i 13 år.

Journalist

Fredrika och J. L. Runeberg vigdes 1831. De tio åren i Helsingfors var socialt och intellektuellt stimulerande. Johan Ludvig var en central figur i Lördagssällkapet (senare Suomalaisen kirjallisuuden seura), där man behandlade litterära och nationella teman. När Johan Ludvig var chefredaktör för Helsingfors Morgonblad, började även Fredrikas offentliga litterära bana. Hon skrev både artiklar och prosatexter, översatte och korrekturläste. Det passade sig inte för borgarfruar att skriva offentligt, så Fredrika hade signatur. Som kvinnlig journalist är hon en av de första i Finland.

Författaren

Fredrika läste inte bara mycket, hon skrev också själv. Hennes första roman fick bra kritik och var en av Finlands första historiska romaner. Även den kom ut under signatur.

Samhällspåverkare

Då familjen bodde i Borgå var Fredrika mycket aktiv i samhälleliga- och jämställdhetsfrågor. Hon var med och grunda Fruntimmersföreningen, som ville höja flickors utbildnings nivå och förbättra de mindre bemedlades situation. Fredrika var föreningens ordförande i 16 år. Föreningen grundade bl. a en skola för fattiga flickor och biblioteket..

Trägårdsmästaren

Fredrika var också en duktig trädgårdsmästare. Hon beställde frön och tidningar utomlands ifrån. Hennes fönsterträdgårdar var berömda. Trädgården är i dag en av landets bäst bevarade stadsträdgårdar.

Fredrika-stipendiet

Fast Fredrika under sin tid stod i skuggan av sin man, har man på senare år börjat lyfta fram hennes livsverk. På Fredrikas födelsedag 2.9 delas årligen ut ett stipendie på 10 000€, åt en person som gjort en samhällsmoderlig insats.