Hoppa till innehåll

Understöd till dem som hyr kultursalar

Kulturtjänsterna kan understöda arrangörer av kulturevenemang genom att täcka en del av hyreskostnaderna för salarna i Kulturhuset Grand och Konstfabriken. Kulturtjänsterna äger eller förvaltar inte själv dessa kultursalar.

Understöd kan beviljas om evenemanget uppfyller vissa kriterier. Understödet beviljas efter prövning och inom ramen för kulturtjänsternas anslag. Understöd i Konstfabriken 2024 är 2000 euro (Avanti-salen) och 1000 euro (Fabrikssalen). Understöd i Kulturhuset Grand är 400–550 euro. Stadens kulturtjänster betalar stödet direkt till kulturhuset.

Understödet täcker en del av kostnaderna. Den slutliga hyran för kultursalen och kostnaderna för evenemanget påverkas bland annat av tidpunkten för evenemanget, den teknik som behövs, tillstånd och personal. Evenemangets arrangör ansvarar för evenemangets ekonomi.

Kriterier

 • Understöd för hyreskostnader för salar kan sökas av sammanslutningar, föreningar och privata arrangörer av kulturevenemang.
 • Med kulturevenemang avses evenemang med föreställande konst, såsom musik, teater och dans, vilka är öppna för publik och är antingen avgiftsfria eller förmånliga.
 • Understödet gäller endast för dagar då själva evenemanget ordnas, inte övningsdagar.
 • Understöd beviljas i regel inte:
  • till yrkesmässiga arrangörer inom evenemangsbranschen, som får betydande intäkter av sina evenemang, till exempel av biljettinkomster.
  • till samma arrangör för evenemang med samma innehåll flera gånger per år.
  • till årligen återkommande evenemang inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning, såsom höst- och vårfester.

Sök understöd i tid

Ansökan pågår kontinuerligt. Sök understödet i tid, för kulturhusens program planeras ofta per höst- och vårtermin.

Gör så här

 • Ta kontakt med kulturhuset (Grand eller Konstfabriken) i god tid och kontrollera bland annat om salen är ledig den tid du önskar hyra den, om salen passar för ditt evenemang och vad det finns för behov för ditt evenemang, till exempel ljus- och ljudteknik. Begär också en prisuppskattning för ditt evenemang.
 • Sök understödet med en elektronisk blankett ePorvoo.
 • Kulturtjänsterna behandlar din ansökan och skickar dig ett beslut.
 • Om beslutet är positivt, bekräfta din salreservering till kulturhuset Grand (Grand-salen) eller Konstfabriken (Avanti-salen eller Fabrikssalen). Fortsätt förhandlingarna om ordnandet av evenemanget med kulturhuset.
 • Efter evenemanget skickar kulturhuset en faktura till arrangören av evenemanget. I fakturan har beaktats understödet för salen till arrangören.

Bekanta dig med kultursalarna

Kulturhuset Grand

Konstfabriken

Sök avtalspris via ePorvoo

Sari Hilska

Kulturplanerare