Hoppa till innehåll

J. L. Runebergs staty

Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) har avbildats i statyn i 55-årsåldern, då han stod på höjden av sitt författarskap kring år 1860; samma år som del två av Fänrik Ståls sägner gavs ut.

Minnesstoden är utförd av Runebergs son, skulptören Walter Runeberg (1838–1920). Statyn är modellen till den J. L. Runebergsstaty som finns i Esplanadparken i Helsingfors. Walter Runeberg donerade statyn till Borgå stad på villkor att staden skulle stå för gjutningen och transporten.

Runeberg är klädd i prästkappa, som var brukligt den här tiden för gymnasielektorer. Med sin högra hand griper han om rocken framtill, vilket var karakteristiskt för skalden. Runeberg hade tjänst som lektor i latin och grekiska i Borgå Gymnasium fram till år 1857, då han avgick från tjänsten för att på heltid kunna ägna sig åt diktning.

Verket finansierades med en medborgarinsamling

Borgåstatyn är närapå i naturlig storlek. Helsingforsstatyn är märkbart större och har en kvinnogestalt på sockeln som föreställer Finlands mö iförd ett björnskinn.

För att täcka kostnaderna satte man igång en medborgarinsamling i Borgå. Verket gjöts i skulptörens hemstad Paris och transporterades till Borgå. Avtäckningen skedde den 30 maj 1885 i Runebergsesplanaden.

Kransar och studentmössor

Minnesstoden intog genast en central plats då man firar Runebergsdagen den 5 februari. Traditionen med kransnedläggning och sång av Runebergskören BSB lever fortfarande. På 1:a maj uppvaktas Runeberg av sin namnes kör med sång och en egen studentmössa.

J. L. Runebergin patsas.
J. L. Runeberg, bild: Matilda Isohella.