Hoppa till innehåll

Kurser för ungdomar och barn

För mindre barn erbjuds rytmikkurser för baby- och knatteåldern samt sagoyoga på svenska.

Ungdomar får, om de så vill, gärna delta i medborgarinstitutets kurser för vuxna. Några undantag finns: kurser i träslöjd och metallslöjd har 16 år som minimiålder och gymnastikkurserna samt kursen i solosång har 15 år som minimiålder.

Studieintresserade ungdomar kan delta i kurserna vid öppna universitetet.

På finska erbjuds teaterkurser för unga och färgbad för baby-åldern.