Hoppa till innehåll

Historien om Ulla

Man vet ytterst lite om Ulla Möllersvärds liv, men däremot finns det gott om skvaller och historier.

Efter incidenten på lantdagsbalen uppstod det en flora av rykten kring Ulla. Veterligen blev hon utnämnd till kejsarens hovdam och hon skötte detta uppdrag under kejsarens besök i Finland. Mindre säkra uppgifter är kejsarens besök hos familjen Möllersvärd i deras villa, parets hemliga kyssar och barnet som föddes till skandalparet och som påstås ha blivit begravt på en bakgård av en herrgård i Nyland.

Om vi tror på alla herrgårdsägare som påstår att graven är på deras gård, måste det finnas flera dussin frukter av kärleken mellan Ulla och Alexander. Somliga berättar att Ullas och Alexanders son inte dog utan gavs till adoption. När det den kejserliga familjen Romanov DNA-testades efter upplösningen av Sovjetunionen, begärdes det också ett DNA-test av en finländare som hette Möller – om denne skulle vara en ättling till Ulla och Alexander?

Ett räddande äktenskap från vilket Ulla bortrövades

Ullas föräldrar var bekymrade efter lantdagsbalen. Hur kan de gifta bort en dotter vars rykte har fördärvats av skandalen med solfjädern? 58-åriga kaptenen Odert Reinhold von Essen anmälde sig som en räddande prins. Han lovade ta Ulla som sin fru mot avgift. Ulla blev inte glad över äktenskapet med en gamling och det berättas att hon skulle ha sagt “nej” på altaret, men att prästen som hade nedsatt hörsel vigde dem mot Ullas vilja.

Mitt under bröllopsfesten blev bruden bortrövad av tre maskerade skurkar och hon återlämnades aldrig. Följande morgon skrev Ulla till kejsaren att hon inte kan leva med den där hemska mannen. Äktenskapet upplöstes, men det gick bra för Ulla: kejsarens hovdamer fick en stor hemgift när de gifte sig och så blev Ulla rik på sitt några timmar långa äktenskap.

Ulla var framsynt och när Societetshuset grundades köpte hon aktierna nummer ett och två. Det gick ett rykte att en av dem som rövade bort Ulla var hennes egen broder. Med den brodern bodde Ulla resten av sitt liv på Mellangatan och gifte sig aldrig. Stadsborna tippade nog om Ulla ändå skulle vara ett adoptivbarn till paret Möllersvärd och om bror och syster inte var syskon utan ett par.

Vad är sant?

Ulla förde ingen dagbok, brev som hon skrev har inte bevarats och ingen som kände Ulla lyckades bli en så nära vän med henne, att Ulla skulle ha anförtrott sig. Således när Ulla Ottiliana Möllersvärd dog vid 87 års ålder förde hon sin hemlighet med sig i Näsebackens jord.

Ullas familj

Ulla Möllersvärds far gifte sig med en svensk adelsdam och Ullas äldste bror Carl Magnus Möllersvärd föddes i Sverige. Både fadern och farfadern hade varit i militären och sonen fick också bli soldat. Vid fyra års ålder utnämndes han till ryttmästare, senare till sergeant och vid sju års ålder blev han kornett. Han fick lön redan då, 83 riksdaler om året. Familjen flyttade till Finland och Carl deltog senare i Gustaf III:s krig och finska kriget.

Ullas bröder Johan Adolf och Gustav Reinhold var soldater och kaptener. De var ogifta och bodde på kyrkobacken. De gick alltid på tu man hand och det sades om dem att “en var stor och tjock och han kallades Kapten Tunna, den andra var mager och liten, så han var Tunna Kapten”.

Albert Edelfelts mor Alexandra har berättat om Ullas äldre syster Maria Lovisa Möllersvärd att hon är “mycket snäll och trevlig, men inte särskilt vacker”. Också den andra systern Catharina Charlotta förblev i skuggan av Ulla, om henne vet man bara att hon gifte sig och blev 70 år.
 
Källor:
• Heiman, Lauri 1976. Ainutlaatuinen vanha Porvoo.

Intervjuer:
• Nymark, Lisbeth 30.6.2011. Borgå turistguider rf
• Kurki, Katja & Aatelo, Maija 21.9.2011. Borgå turistguider rf
• Tenhovuori, Hannele 21.6.2011. Borgå museum.