Hoppa till innehåll

Anbudsförfarandet för nya egnahemstomter inleds 

Drömmer du om en egen gård och ett nytt hus i ett egnahemsområde? Anbudsförfarandet för nya egnahemstomter inleds den 25 oktober. Tomter bjuds ut i bland annat i Haiko och Vårdalen samt vid Älvstigen. 

Drömmer du om en egen gård och ett nytt hus i ett egnahemsområde? Anbudsförfarandet för nya egnahemstomter inleds den 25 oktober. Tomter bjuds ut i bland annat i Haiko och Vårdalen samt vid Älvstigen. 

Information om egnahemstomter ges den 27 oktober    

Alla som är intresserade av Borgå stads tomter har möjlighet att delta i ett informationsmöte och ställa frågor. Om det känns svårt att förstå planbeteckningarna eller byggbestämmelserna, är detta ett ypperligt tillfälle att få klarhet i dem. På informationsmötet kan du få mera information om och handledning i ansökan om en tomt och byggande.   

Borgå stad ordnar ett för alla öppet informationsmöte om tomterna i Kommungården onsdagen den 27 oktober kl. 17–19. På mötet deltar experter i byggnadstillsynen, stadsplaneringen och tomtöverlåtelsen.  

Anmäl dig i förväg per e-post till adressen kiinteisto.mittaus@porvoo.fi. Berätta i e-posten hur många personer som kommer och vilken tid. Informationsmötet om tomterna ordnas i Kommungården på adressen Krämaregatan 7, B-trappan, 3 vån., 06100 Borgå.  

Anbudsförfarandet omfattar 21 egnahemstomter   

Staden säljer 21 tomter på basis av anbud. Största delen av tomterna finns i Haikoträskets egnahemsområde, varifrån staden inte tidigare har sålt tomter. Tomter överlåts också vid Älvstigen, i Smultronängen, i västra Haiko och i Vårdalen.   

Staden erbjuder också hela tiden tomter för fast pris, och en sådan tomt överlåts till den som först ansöker om den. Tomter till fast pris kan också arrenderas.  

Under det senaste året har efterfrågan på tomter varit mycket livlig. Staden har för tillfället 14 lediga tomter till fast pris på landsbygden i Kerko och i Hindhår. Tomter blir dock lediga också i andra områden, och därför lönar det sig att följa stadens webbsidor.  

– På sidorna publiceras i förväg information om när det kommer nya tomter. Om du hittar en intressant tomt, lönar det sig att ansöka om den genast samma dag, eftersom nästan alla lediga tomter på sistone har reserverats under den första dagen, berättar markanvändningsingenjör Karin Kolis.  

Egnahemstomter överlåts både till privatpersoner och till byggföretag.  

Ansökningar och ytterligare information  

I år lämnas anbuden och ansökningarna för första gången elektroniskt via Borgå stads elektroniska ärendehanteringsprogram ePorvoo.  

Anbuden ska lämnas senast måndagen den 15 november 2021. Tomter till fast pris kan sökas kontinuerligt och de överlåts i den ordning som ansökningarna kommer in.  

Mera information om tomterna, deras storlekar, priser, anvisningarna om ansökan, bygganvisningarna och detaljplanen för området finns på Borgå stads webbplats på adressen www.borga.fi/tomter