Hoppa till innehåll

Förebyggande rusmedelsarbete

Missbruk är folkhälsoproblem som påverkar individen, närstående och samhället i stort. Det förebyggande rusmedelsarbetet är en lagstadgad uppgift för kommunerna.

I praktiken innebär det bland annat förebyggande åtgärder, kommunikation och möjliggöra trygga och trivsamma vardagsmiljöer samt hobby- och aktivitetsmöjligheter för olika målgrupper.

Förebyggande rusmedelsarbete på stadens olika sektorer

Kontaktperson:

Petra Bärlund-Hämäläinen

Välfärdskoordinator