Hoppa till innehåll

Allmänt nödnummer 112

Ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara eller om det finns skäl att misstänka detta.

Räddningsverket i Östra Nyland

Östra Nylands Välfärdsområde

I Borgå ansvarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Veterinärtjänster

Veterinärmottagningar

Tidsbeställning till veterinärmottagningen vardagar kl. 8–9. Mottagningstiden är kl. 8–16.

I brådskande fall kan du vardagar kl. 9–16 nå en veterinär genom att lämna ett meddelande i telefonsvararen.

Veterinärmottagning
Teknikbågen 1, Borgå
Tfn 019 520 4247

Veterinärjour under kvällar och veckoslut

Utanför tjänstetid fungerar veterinärjouren dygnet runt både vardagar och veckoslut. Veterinärjouren bör anlitas bara i nödfall.

Veterinärjourens avgiftsbelagda servicenummer är 0600 18998. Närmare anvisningar:

Övriga journummer

Skötsel av gator och allmänna områden

Stadens servicepunkt Kompassen betjänar vardagar kl. 9–15 på numret 020 692 250 och e-post kompassi@porvoo.fi.

Brådskande ärenden utanför tjänstetid gällande skötsel av gator eller andra allmänna områden kan du ringa Räddningsverket i Östra Nyland, tfn 020 1111 400, vardagar kl. 16–07 samt veckoslut.

Idrottstjänsternas servicenummer

Jourtelefon 020 692 270.

  • vardagar kl. 8–22
  • lördagar och helgdagar kl. 8–16
  • söndagar kl. 8–18.

Akuta problem, t.ex. låsta dörrar, belysning och linjer på idrottsplaner, skador som orsakar omedelbar fara eller egendomsskador samt skadegörelse.

Borgå Energi Ab

Felanmälningar vid elavbrott tfn 020 690 144.

Borgå stads fastigheter, felanmälningar

Felanmälningar från stadens fastigheter vardagar kl. 16–07 och veckoslut: Fastighetsjour tfn 0400 492 582.

Borgå vatten, felanmälningar