Gå till innehåll

Walter Magnus Runeberg föddes i Borgå 1838 som J. L. och Fredrika Runebergs tredje son.
Walter var ett tyst och tillbakadraget barn. Han ritade och modellerade för sig själv. Walter hade det svårt i skolan. Därför lät hans föräldrar honom studera konst, fast en akademisk utbildning hade i tidens anda varit önskvärd. Walter gick i Konstföreningens ritskola i Helsingfors och tog studenten samtidigt. Därefter fortsatte studierna i ritskolan i Åbo, där han även mötte sin blivande fru Lina Elfving.

Köpenhamn

Walter studerade till bildhuggare i Köpenhamns Konstakademi (1858-1862) för den tidens stora mästare. Han anammande tidsepokens rådande stilriktning, nyklassicismen, som gynnade antikens formspråk och mytologiska motiv.

Rom

Rom var på denna tid Europas konstcentrum och hit flyttade Walter tillsammans med fru Lina. I Rom fanns konstskolor för fortsatta studier samt rikligt med antika motiv. Walter utvecklades mycket under tiden i Rom och hann förutom byster göra stora monumentala verk.

Paris

År 1876 flyttade familjen med sin son Nino till Paris. I Paris föddes ännu dottern Vasthi och sonen Alfred. Familjen bodde i Paris i 17 år. Under slutet av 1800- talet blev Paris en allt viktigare konststad och stilidealen förändrades. Även Walters verk blev småningom mer realistiska. I Paris gjorde han sina största arbeten, bland annat Alexander II:s monument framför Domkyrkan i Helsingfors.

Helsingfors

Walter Runeberg bodde utomlands i närmare 40 år tills han återvände till Finland 1907. Han jobbade i sin ateljé fram till sin död 1920. Han erhöll mycket beställningar, både för byster och minnesmärken. Till Finlands föreningsbank gjorde han åtta stora reliefer, vars modeller visas i skulptursamlingen.
Walter Runeberg var en produktiv och framgångsrik konstnär, den finländska skulpturkonstens pionjär. Han var medlem i både St. Petersburgs, Sveriges och Danmarks Konstakademier. Walters konst representerar klassisk bildhuggarkonst och han har beskrivits som en idealist. Walter har själv sagt att konstnärens livsuppgift är en kallelse som kräver skönhet, upphöjdhet och idealism av konsten.