Syksyn liikuntaryhmät ja tapahtumat

Syksyn liikuntaryhmät ja tapahtumat alkavat

Jokaiselle löytyy varmasti jotakin mukavaa tekemistä iästä ja kunnosta riippumatta. Ohjatut liikuntaryhmät alkavat viikolla 36, 1. syyskuuta lähtien. Noin 60 eriaiheista liikuntaryhmää kutsuu liikkumaan säännöllisesti kerran viikossa. Tarjolla on toimintaa vauvasta vaariin periaatteella.

Lue lisää

01.09.2014

Pienten lasten vanhempia kutsutaan avoimiin keskusteluiltoihin

Porvoossa järjestetään syksyn aikana kuusi avointa keskustelutilaisuutta alle kouluikäisten lasten vanhemmille. Keskusteluiltojen teemoina ovat lapsen ikävaiheet ja vanhemmuus.

Uutinen

01.09.2014

Ensimmäinen louhinta- ja murskausjakso alkaa Tolkkisissa syyskuun alussa

Kallioaineksen louhintaurakka alkaa Tolkkisissa 2.9.2014. Louhintatyöstä vastaa Konevuori Oy. Syyskuun alusta joulukuun puoleen väliin vuosina 2014-2016 Porvoon kaupungin omistamalta kiinteistöltä louhitaan n. 350 000 m3 kiviainesta, joka murskataan rakentamiseen sopiviksi murskeiksi. Kiinteistö louhitaan, jotta se voidaan ottaa kaavan mukaiseen käyttöön satamatoimintojen alueeksi.

Uutinen

29.08.2014

Syksyn liikuntaryhmät ja tapahtumat alkavat

Jokaiselle löytyy varmasti jotakin mukavaa tekemistä iästä ja kunnosta riippumatta.

Uutinen

29.08.2014

Kokemusasiantuntija tukee päihteidenkäytöstä huolestuneita ja heidän omaisiaan vertaisvastaanotolla

Kokemusasiantuntijan vertaisvastaanotto jatkuu Porvoon nuorten ja aikuisten päihdeklinikalla kesätauon jälkeen torstaisin 4.syyskuuta alkaen kello 10-14. Kokemusasiantuntijan vertaisvastaanotolle voivat hakeutua kaikki, jotka kokevat tarvitsevansa tukea päihdeasioihin liittyen.

Uutinen

28.08.2014

Vuoden 2015 talousarvioesitys sivistyslautakunnassa

Porvoon kaupungin talousarviovalmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa lautakunnat tekevät omat esityksensä vuoden 2015 budjettiin. Sivistyslautakunta käsittelee toimialan talousarvioesitystä keskiviikkona 3. syyskuuta.

Uutinen

28.08.2014

Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus (sosiaalisin perustein myönnettävät)

Eduskunnan 17.6.2014 hyväksymän lisätalousarvion puitteissa on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) päättänyt julistaa lisähaun vuodelle 2014 em. avustusten osalta.

Uutinen

28.08.2014

Porvoon kaupunki tekee maastomittauksia Epoossa, Hornhattulassa ja Näsissä

Mittausten aikana mittausmiehet liikkuvat pihoilla mittauslaitteiden kanssa väliaikaisesti ja turhaa haittaa välttäen.

Uutinen

   

Seuraa Porvoota sosiaalisessa mediassa

      YouTube

powered by eMedia