Alkaminen ja päättyminen

Varhaiskasvatuksen alkaminen

Varhaiskasvatuksen aloituspäivä ja palveluntarve sovitaan päiväkodissa tai perhepäivähoitajan kanssa. Aloituspäivää voidaan siirtää myöhemmäksi yhdellä kuukaudella varhaiskasvatuspäätöksessä ilmoitetusta päivämäärästä. Asiakasmaksu peritään sovitusta aloituspäivämäärästä alkaen.

Ilmoita paikan vastaanottamisesta tai kieltäytymisestä hyväksy / hylkää -painikkeilla eDaisyssa viimeistään kaksi viikkoa päätöksen tultua. Tee uusi hakemus vähintään 4 kuukautta ennen tarvetta.

Mikäli varhaiskasvatuspaikka perutaan myöhässä tai sitä ei peruta lainkaan, peritään puolet yhden kuukauden asiakasmaksusta. 

Keskeyttäminen määräajaksi

Varhaiskasvatus voidaan keskeyttää, jos palveluntarve muuttuu, eikä lapselle enää tarvita varhaiskasvatuspaikkaa opiskelun tai työn takia. Varhaiskasvatuksen voi keskeyttää tietyksi ajaksi, kuitenkin vähintään puoleksi vuodeksi. Lapselle myönnetään takuupaikka eli paluu samaan päiväkotiin, jos paluuajankohta on elokuu. Myös muina ajankohtina takuupaikkalaiselle pyritään järjestämään paikka samasta päiväkodista, jos se on mahdollista.

Isyysvapaa

Jos pidät isyysvapaasi vasta vanhempainrahakauden jälkeen, lapsi voi olla päiväkodissa, perhepäivähoitajalla tai kerhossa ennen isyysvapaata. Ilmoita lapsen poissaolosta varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen isyysvapaajakson alkamista. Sama varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan, mutta lapsi ei voi osallistua sen toimintaan. Perheen muut lapset voivat olla päivähoidossa tai kerhossa myös isyysvapaan aikana. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä lapsen poissaoloajalta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Irtisano varhaiskasvatuspaikka, kun perhe muuttaa pois paikkakunnalta tai lapsi muusta syystä lopettaa varhaiskasvatuksessa kokonaan. Paikka on irtisanottava viimeistään 14 kalenteripäivää ennen lopettamista. Irtisanomisen jälkeen asiakasmaksua peritään vähintään kaksi viikkoa.

Irtisanominen

Yksityisissä päiväkodeissa voi olla eri irtisanomisaika kuin kaupungilla. Tarkista irtisanomisaika sopimuksesta ennen siirtymistä toiseen paikkaan tai lopettaessa.

Irtisano palveluseteli