Asukkailta ja omaisilta hyvät arvosanat palvelutalojen ja vanhainkodin hoidolle