Eklöfska skolanin vihkimistä juhlistettiin teatteriesityksellä