Energiatehokas kaupunkisuunnittelu

Porvoo on edelläkävijä energiatehokkaassa kaupunkisuunnittelussa. Kaupunki on tehnyt yhdessä kumppaneidensa kanssa uraa uurtavaa työtä: kehittänyt kaavoitusprosessia ja etsinyt uusia kestävän kehityksen ratkaisuja energiahuoltoon, energiatehokkaaseen rakentamiseen, liikennejärjestelyihin ja maankäyttöön.

Kehitystyö on osoittanut, että kaavoitusprosessilla voidaan vaikuttaa merkittävästi alueen energiatehokkuuteen. Uudet Toukovuoren ja Kevätlaakson asuinalueet on kaavoitettu ja suunniteltu niin, että talot, asuinympäristö, liikennejärjestelyt ja palvelut toimivat mahdollisimman energiatehokkaasti. Porvoon Skaftkärriin on rakentumassa uusi energiatehokas kaupunginosa, jonne sijoittuu noin 6000 asukasta. Koko kaupunginosa suunnitellaan ja rakennetaan niin, että talot, asuinympäristö, liikennejärjestelyt ja palvelut toimivat mahdollisimman energiatehokkaasti.

Skaftkärr - energiatehokas kaupunginosa

Skaftkärr - Asemakaavaprosessin kehittäminen energiatehokkuuden näkökulmasta

Rakennetun ympäristön energiatehokkuus 

Kestävä liikkuminen

Porvoo kehittää kaupunkirakennetta energiatehokkaammaksi ja vähentää liikenteestä aiheutuvia yhdyskuntakustannuksia. Tavoite on myös liikenteen päästöjen ja melun hillitseminen. Viisas liikkuminen kuuluu yhteen näiden tavoitteiden kanssa. Energiatehokas kaupunkirakenne, jossa välimatkat ovat lyhyitä, tekee viisaista liikkumisvalinnoista helppoja. Kestävien kulkutapojen suosiminen vähentää kaupungin tarvetta investoida lisää pysäköintiin ja katuverkkoon. Yksityisautoilun suosio vaikuttaa päästöihin, meluun ja yhdyskunnan öljyriippuvuuteen.

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma