Energiatehokas kaupunkisuunnittelu

Kaavoitus ja rakentaminen

Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ratkaiseva rooli. 

Porvoo on edelläkävijä energiatehokkaassa kaupunkisuunnittelussa. Kaupunki on tehnyt yhdessä kumppaneidensa kanssa uraa uurtavaa työtä, kehittänyt kaavoitusprosessia sekä etsinyt uusia kestävän kehityksen ratkaisuja energiahuoltoon, energiatehokkaaseen rakentamiseen, liikennejärjestelyihin ja maankäyttöön. 

Porvoon kaupunki jatkaa Skaftkärr –hankkeessa aloitettua kehitystyötä ja tiivistää kaupunkirakennetta energiatehokkaalla kaupunkisuunnittelulla. 

Skaftkärr - energiatehokas kaupunginosa

Liikenne ja liikenneväylät

Yhdyskuntarakenteella on merkittävä vaikutus liikenteen päästöihin. Tiiviissä ja eheässä yhdyskuntarakenteessa rakennettu maa saadaan myös tehokkaimmin hyödynnettyä ja tarve muuttaa metsämaita rakennusmaiksi pienenee.  

Porvoo kehittää kaupunkirakennetta energiatehokkaammaksi ja vähentää liikenteestä aiheutuvia yhdyskuntakustannuksia. Kaavoitushankkeissa arvioidaan alueiden tulevaa kulkuneuvojen kulkutapajakaumaa ja selvitetään keinoja ajoneuvoliikenteen vähentämiseksi sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Energiatehokas kaupunkirakenne, jossa välimatkat ovat lyhyitä, tekee viisaista liikkumisvalinnoista helppoja. 

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma